Avoiding_Credit_Card_Secret_Traps

0 Comments

הימנעות ממלכודות סודיות בכרטיסי אשראי
מחבר: גארי גרישם
google.com/articles/business_and_finance/article_3868.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

מלכודות סודיות בכרטיסי אשראי העוזרות הצד הנסתר אצל הפלסטיק שמחזיק אותך בחובות שקשה לשלם עבורה. השאיפה המרכזית על ידי פירמות כרטיסי האשראי היא שתעביר את אותם היתרה הגדולה ביותר שתוכל לקבל חזרה.

ניסיון למנוע הצטברות ממלכודות סודיות בכרטיסי אשראי הינה בנוי מכיוון שחברות כרטיסי האשראי מעלות בהכרח אחר מסגרת האשראי של העסק שלכם ומציעות עבורך המלות כדי שתגבה יותר.
חברות כרטיסי אשראי יכולות לבחור יצירתיות עד מאוד שיש להן עמלות ושיעורי ריבית וכאן החברה שלך יכול לקחת חלק לצרות כלכליות. אשר מונע זו, היא 2 מלכודות סודיות בכרטיסי אשראי שחשוב לדעת אליהן אם וכאשר משווים תנאים אצל חברת כרטיסי האשראי.
חיוב דו מחזורי
דרך היתרה ב-2 המחזורים היא האיזור וש מחושבים הריבית בדבר היתרה היומית הממוצעת שלכם בידי הרכישות של העסק שלכם מאותו מחזור חיוב ומחויבות מהחודש שלפני.
והן אם שילמת את כל היתרה של החברה מהחודש הקודם, הנתון הזה הם משמש מורכב רכישות החודש הנוכחיות של העסק שלכם כדי לחשב את אותן היתרה היומית הממוצעת שלכם. מלכודת סודי בכרטיס אשראי זכאית לזהות את העסק בחובות עמוקים למשך עשרות דורות.
תחולת החיים של חסד בכרטיס אשראי
תוחלת חיי חסד בכרטיס אשראי הינה חמש הימים ערב שחברת כרטיסי האשראי מתבצעת לגבות ממך ריבית בדבר רכישות עדכניות. לרוב הכרטיסים קיים תוחלת חיי חסד, איזה היזהרו מכרטיסים שהן לא.
באופן יש לך כרטיס ללא פעילות חסד, העסק שלך בהכרח משלם ריבית על אודות רכישות חדשות מזמן עשייה הרכישה, ואלה במידה אני משלם רק את חשבונך המלא.
מקדמות במזומן

כמעט החרטום מלפנים אינך יקבל פעילות חסד למקדמות במזומן, מה שאומר שאתה הינו לשאת בעול תשלום ריבית על אודות המקדמה הנ"ל מיידית. וכן, מסלול של הריבית הכול על מקדמות מזומנים בדרך כלל יקרים מהשיעור הבסיסי בקניית כרטיסים. מקדמה במזומן היא בעצם חשובה ואחת המלכודות הסודיות הנפוצות מאד בכרטיסי אשראי.
עמלות מאוחרות בכרטיס אשראי
בתי חרושת כרטיסי אשראי יכולות להטיל קנסות כבדים על מרב יתרה שתשלמו באיחור או גם יתרות החורגות ממגבלתכם. ברם העונשים אצל עמלות איחור בכרטיסי אשראי אינן נגמרות וותק.
אם אני מפר אפילו אחד מתנאי כרטיסי האשראי שלכם, בתי חרושת כרטיסי אשראי רבות עשויות והן להעניש ההצעה בשיעורי קנס גם באופן מהתחום של אינם החמצת מחירים עליהם.
עלות ספר תורה בריבית
חברות כרטיסי האשראי מורשות להראות שונה את אותם הריבית של העסק בכל עת, בתשלומי שתיתן לך התראה של 15 רגעים. יאללה קראו דבר זה בית עסק כרטיסי האשראי משפחתו שולחת לביתכם בדואר אלקטרוני מכיוון שחלק מהחברות יגניבו היא בתקווה שאינן תתפסו יחד עם זאת.
בשורה התחתונה קוראים את אותה שכתוב הקטנות בתשלומי כרטיס האשראי שמספק מציג הכרטיס אודות הכללים של אגודת כרטיסי האשראי הנוגעים לשיטת החיוב, משך החיים החסד ובנוסף שיעורי הריבית והעמלות.
וכן, חשוב מדוע תשתמש בכרטיס, די אם וכאשר העסק שלך מקווה להיות איזון. בהמשך, השווה את אותן התנאים בקרב חברת כרטיסי האשראי ונסה לקחת את אותו הכרטיס אשר מונע ממך לנפול למלכודות סודיות אילו אצל כרטיסי האשראי.

זכויות יוצרים © 2005 Credit-Repair-Facts.com. בכל הזכויות שמורות.

ZZZZZZRecent Comments

No comments to show.