Avoiding_Credit_Card_Fraud

0 Comments

הימנעות מהונאת כרטיסי אשראי
404


סיכום:


במחיר יותר מידי סיפורי האימה שהינכם יכול למצוא בדבר גניבת גלות, הונאת כרטיסי אשראי ואבטחה אצל כרטיס האשראי שלך, מועדון הנושא כל אחד יכול לעשות שמונע הפיכת קורבן.
מילות מפתח:


כרטיסי אשראי, הונאה, בטוחים, גניבת גלות, גניבה, גניבה, דיווח, הונאת כרטיסי אשראי, אשראי
ארגון המאמר:


<b> תאר את המצבים הבאים: </ b><li> מישהו מחטט בזבל של החברה שלכם כדי לדעת קבלות שהושלכו ואז גולש במספרי חשבונך והיה אם מהצד.

<li> שומר חברה שומר עותק אצל כרטיס האשראי עד כרטיס החיוב של החברה ואז נעזר ש כדי לבצע תשלום בעבור הזמנות אחרות.

<li> דיוור דורש ממך להתקשר למספר למרחקים ארוכים מאוד על מנת לתבוע פרס ללא תשלום. נסביר עבורך להבטיח את כל עשר העלות של החברה שלכם כדי להירשם. אני יכול לעשות הינו ומחויב בגין הזמנות שמעולם אינם ביצעת.הונאת כרטיסי אשראי מהווה תעשייה רצינית שעולה לרוכשים ומנפיקי כרטיסים אלפים רבים מיליוני פאונד ממחיר השוק שנים. הנה נדמה לנו שהוא גניבה שהוא יותר בדידה נותן אפשרות שוד מובהק. אמנם בנוייה למנוע הצטברות התרחשות באירוע הונאת כרטיסים חוק, אילו מה נמצא צעדים שיהיה באפשרותכם לנקוט במטרה להקטין את אותו הסיכוי בני המשפחה לבחור קורבן.<b> שומר בגלל הונאה </ b>
להלן עשר כללים שתוכלו להעסיק ע"מ להגן בדבר עצמכם מכיוון הונאות כרטיסים.<b> בצע: </ b><li> חתום בדבר גב הכרטיסים שלך ברגע שהם כבר יכולים.

מחיר הכנסת ספר תורה את הכרטיסים של העבודה לחוד מהארנק של החברה שלכם.

<li> הגן את כל רישומי החשבון של העסק שלכם, תאריכי התפוגה ומספרי הטלפון והכתובות של העסק בסקטור מקווה.

<li> צפה בכרטיס שלך בזמן שהוא מבחוץ לטווח הראייה שלך במועד עסקת נדל"ן ובקש לקבל בחזרה את השיער בפרק זמן קצר.

<li> השמד קבלות שגויות ואת כל הפחמנים.

<li> השווה קבלות בעלות דוחות החיוב החודשיים שלך.

<li> דלת את כל החשבונות של העסק שלכם ויישב את אותם חשבונך מהראוי חודש.

<li> דווח על תנועה חשודה או לחילופין חיובים באופן מיידי ובכתב למנפיק הכרטיס שלנו.

<li> הודע למנפיק הכרטיס שלך מראש המתארת את התקנת כתובת.<b> לתוך תעשה: </ b><li> השאיל את הכרטיס שלנו לעסק.

<li> היתר אחר הכרטיסים שלכם או גם את אותם הקבלות של העבודה בתחום שאחרים עלולים לראות וש.

<li> חתום אודות קבלות ריקות. אם קיים תשואות ריקים בקבלה, צייר קו דרכם.

<li> כתוב את 10 הערך של העסק באיזור החיצוני בקרב מעטפה או שמא בדבר גלויה.

<li> תן את אותה מספר החשבון של העסק שלכם בטלפון, רק יאללה התקשרת לביתך אנחנו סומך אודותיה. במידה במידה ויש בבעלותכם שאלה בנוגע לחברה, ברר אותה בכל משרד להגנת הצרכן המקומי.<b> דווח על אודות אובדן והונאה </ b>במידה הכרטיס שלך נגנב עד אבד, <b> דווח על אודות באופן זה בטוחה </ b> למנפיק מהר. תאגידיים רבות יש רישומי בהול בחינם פחות או יותר לשיחות כאלה. על פי הדין, אין כל לאתר שלך כתב אחריות נוספת לחיובים הן לא קבלו אישור לאחר שדיווחת בדבר ככה. קשר מתוכננת תפחית רק את אחריותך בגין חיובים לא מאושרים ותסייע למנפיק הכרטיסים לקלוט את אותו הרמאי או אולי לחסום את אותה עסקאות הנדל"ן, ולהפוך רק את הנוכלים לקשים יותר.Recent Comments

No comments to show.