As_The_Primary_Caregiver__Should_I_Journal_My_Feelings_About_Alzheimer_s_Disease_

0 Comments

כמטפל הגורם היחיד, כאשר עלי לרשום אחר תחושותיי לגבי מחלת אלצהיימר?

מחבר: ויליאם האמונד, ג’יי בהשוואה.

google.com/articles/health/article_975.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:10

קטגוריה: המצב

מאמר:
לשאת מתעסק הגיע מלחיץ וקשה. הגיע מתקשר ברגשות סותרים, מחשבות ותסכולים. כשאתה שהמזוזה לטפל באדם אהוב כולל בתוכו אלצהיימר, כל אחד הוא סבלני, לדבר בקול רגוע ולעולם אינן לדבר בעלויות יקירך.


יומן המחשבות והרגשות של החברה בהחלט עוזר לרעיון שלך להתמודד בעלויות הנעשה. כתוב ביומן שלך את אותה דבר זה שעובר לי בראש ולבך; אף אחד חוץ ממך הן לא תקרא זו. הגיע בינך מרבית היומן שלכם. תן לעט של החברה להנחות אותך מכיוון הדפים. קיים חשש שתרצה להפיק ניתוח שני בדבר מחלת אלצהיימר על מנת לקחת בחשבון בצוקה משמעותית יותר את אותו הפנוי ואת השלבים שאהובך יעבור. במידה העסק שלך שולט בקשר למחלה, הליך המלאכה יהיה יותר קל שנתיים וכדלקמן עבורכם עם אודות יקירכם.


העסק שלך עלול לשים תגובות יומיות על אודות יקירך, ובינהם רחצה או עיבודים באכילה, של אם וכאשר היא בעצם נסערת וכו ‘. תהליך כתיבת ספר תורה מסוגל וגם לסייע עבורך לדעת תכנונים העומדות לדון עליהם שיש להן הדוקטור.


הפיתרון המוצלח ביומן היא של יעיל ואתה יכול לומר כמה זמן שמתחשק למוצר שלך, ביום עד בלילה. זה הזמן כמעט בכל מקרה לא יסתור אותי. להיפך, הגיע יעזור לרעיון שלך להתמודד בעלויות תחושות הפנימיים שלך; הגיע יקל אודות נפשך לכן נפשך. והיה אם לא נעים למוצר שלך לומר, ייתכן ש לי פשוט שנתיים להביע רק את רגשותיך באמצעות הקלטתם לבין טייפ. אם תבקש, העסק שלך יוכל להיזכר באילו התכנסות משפחתית שכולכם ערכתם ביחד, מנוחה קמפינג עד טיול דיג אשר אהובכם נכנס דג BIGGGGG! אני מסוגל לעיין ב אחר החלק הנ"ל בפניו וזאת עשוי לעורר זיכרון ספציפי בזיכרון האהוב של העבודה שאבד לאלצהיימר.


יומן ידי לעזור לאתר שלך ואלו להתחיל את אותו נטל המלאכה הניתן לרעיון שלך. שחרור הנטל דרך העט ללא כל ספק יקל הכול על הכאב. אך יומן אינן יכול שיהיה ההשתלשלות היחידה לצאת לרגשות החזקים הללו שיש לך. יש אפשרות ש תשאף להירשם לקבוצת גיבוי. העסק שלך מסוגל לאשר השיטה שנקראת עמותת האלצהיימר אם מתופעל קבוצה כזאת בסביבת של העסק. דיבור בנות כמו זה נספחים עוזר בהוצאת כל הרגשת השליליים הנ"ל. ורוב המשתתפים מתמודדים עם אותם מצבי רוח ממש מכיוון שהם מעדיפים לטפל באדם אהוב בעל דמנציה. מידי פעם, לדבר בקול ארוך ולהוציא את אותה תחושת הללו יבצע לעסק שלך הרבה מאוד טוב ואתה תרגיש בצורה משמעותית אדיב שנגמרת. אני יוכל לרוב להתיידד בידי חסידים אלו, חברים וקרובי משפחה ש ידעו לתמוך בך ככל שעובר כיום.חשוב לזכור, כולם אינם לבד. יש לך קרובי משפחה וחברים לדבר עימם. שמא תצליחו לתמחר מבן חבורה שיעזור במחיר יקירכם. זה יקל על הנטל וייתן לעסק שלך 2 שנים מקרה לעצמך, להשתמש ולטעון הסוללות.


ZZZZZZ
Recent Comments

No comments to show.