The Dangers of Being Exposed to Cigar Smoke_421

0 Comments


הסיכונים שבחשיפה לעשן סיגרים

אנו הטינו אוזן הכול על הסיכונים שבשאיפת עשן יד שנייה. יודעי דבר תוהים במידה הסיכונים בשאיפת עשן סיגרים מסוכנות באותה מידה, או גם יותר. למרבה הצער אפשר לחשוב ש הצגה לעישון פסיבי מסיגריה דולקת תהיה הדלת מסוכנת באותה מספר אם 2 שנים מעשן סיגריות משעמם.

כל העשן המשומש הנפלט ממוצרי טבק מסווג כעשן טבק סביבתי. עשן טבק סביבתי מתייחס בכל העשן המשומש המשתחרר ממוצרי טבק מוארים, דוגמת סיגרים או סיגריות. מחקרים מצביעים בדבר על ידי זה שעשן הסיגרים והסיגריות משחרר מגוונים מאותם מיני חומרים כימיים מגרים. עשן טבק סביבתי אצל סיגריות וסיגריות מכיל ניקוטין, פחמן ברור חמצני, מימן ציאניד ואמוניה. עשן הטבק הסביבתי מסיגרים וסיגריות משחרר והן חומרי ריסוס מסרטנים ידועים למשל ויניל כלור, בנזן, ארסן, פחמימנים וניטרוזאמינים. סיגרים, בגלל גודלם, ברוב המקרים משחררים 2 שנים עשן טבק סביבתי נותן סיגריות. אוקי, אז להיות סביב עשן סיגרים, הדבר תלוי לשהות 2 שנים פחד בריאותי עוזר שאיפת עישון פסיבי מסיגריה דולקת.

בזמן שגם סיגרים עם סיגריות משחררים עשן טבק סביבתי רעיל באותה מספר, קיים כמה הבדלים חשובים מצד השניים. כמה עולה ספר תורה לבית כנסת הללו קשורים לדרכים שונות מאוד לייצור סיגרים וסיגריות. יותיר סיגרים לא פשוט מתהליך רב על ידי תסיסה והזדקנות. בפרוייקט הייצור והתסיסה מיוצרים כמויות שלמות על ידי חומרי ריסוס מסרטנים. אחרי סיגר שהותסס והתיישן, הנם עטופים בעטיפה אינן נקבובית ששומרת על סיגריה לשרוף במהרה מהראוי. תהליך התסיסה והעטיפה הלא נקבובית תורמים לריכוזים הגבוהים אצל משאבים מסרטנים בעשן הסיגר. כאשר יוקרתיים סיגר, משתחררים התרכובות המסרטנות המופקות בהליך התסיסה. העטיפה הלא נקבובית תורמת והן לכוויה אינן חלופית אלו שיש להן עשיר במסרטנים.


שום סיבה נוספת כיצד סיגרים מדפיסים כמויות גדולות שנתיים על ידי משאבים מסרטנים הוא בהיקף ובאורך. סיגרים חלק גדולים יותר מסיגריות. גודלם מורה לחומרי ריסוס אלו להתחיל בצורה משמעותית עשן, ובתורו, ריכוזים יותר הטובים של רעלים ומגרים. כמו כן, סיגרים יתאימו לעישון איטי באופן ניכר מסיגריות רגילות, ומעשני סיגרים מוזמנים להזמין את אותו הזמן שלהם וליהנות מחוויית הרגיעה. התוצאה הנו זמני עשן ארוכים 2 שנים, וכמובן, פעולת עשן באופן ניכר. נחוץ לכל הלא מעשנים להימנע מאזורים בם מעשנים סיגרים. באופן אני מעשן סיגרים, דאג להפיק הוא בסביבת מאוורר טוב.

421

PPPPPPRecent Comments

No comments to show.