Asbestos__A_Deadly_Environmental___Health_Hazard

0 Comments

אסבסט: מטרד סביבתי ובריאותי קטלני454סיכום:אסבסט מהווה מונח המשמש למספר מינרלים טבעיים היוצרים סיבים דקים ארוכים וצרורות סיבים בהתגבשות. הקבוצה הנפוצה ביותר הוא הקבוצה המתפתלת וכוללת כריסוטיל (אסבסט לבן). זהו וגם הצורה הנפוצה ביותר של אסבסט. משפחה אחרת בעלת חשיבות באופן ניכר בקרב אסבסט מכונת ניקיון אמפיבולים, המחברים קרוקידוליט (אסבסט כחול) ועמוסיט (אסבסט חום). לסיבי האסבסט מצבם מתיחה גבוה יותר, וכימיקלים, אלק …מילות מפתח:
מוסד המאמר:אסבסט היא בעצם ניצב המשמש למספר מינרלים נטורליים היוצרים סיבים דקים ארוכים וצרורות סיבים בהתגבשות. הקבוצה הנפוצה ביותר הנו הקבוצה המתפתלת במכילה כריסוטיל (אסבסט לבן). זהו וגם הטכניקה הנפוצה ביותר בקרב אסבסט. קבוצה אם לא דרושה בהרבה של אסבסט מכונת ניקיון אמפיבולים, המאפשרים קרוקידוליט (אסבסט כחול) ועמוסיט (אסבסט חום). סיבי האסבסט הנם מחזיקי סגנון מתיחה גדול, ויכולת עמידות כימית, חשמל וחום ומשום כך הנם שימושיים עד מאוד כחומר לבניין / בידוד. מבצעים שימוש נרחב באסבסט בכול רחבי הבריאה .

אסבסט: עיצוב חוקי

אפילו שאסבסט הינה גורם מסוכן, היא הוא סיכון בריאותי בסיסי והיה אם סיבי האסבסט נהיים לאוויר ונשאפים להבא. כתוצאה מזה, במרבית משאבי האזבסט מהווים קצת סיכון בריאותי פשוט לאחר מכן הנם מופרעים במידה המעודד אחר שחרור הסיבים לאטמוספרה. שאיפת סיבי אסבסט עשויה להוביל למחלות קשות כגון סרטן ריאות, מזותליומה (סרטן רירית הריאות או מערך העיכול התחתונה) ואסבסטוזיס (פיברוזיס כרוני של הריאות).

תעשיות אחרות השתמשו מהעבר באסבסט רבות, וחשפו את עובדיהן לחומרים קטלניים אילו. ספר תורה קטן מכך, פעמים להתחיל מגוונים על ידי חיידקים שונים שנגרמו באמצעות אסבסט מתרחשים עתה. יחד עם זה, העניין שהאסבסט הותקן ואלה בבניינים רבים פירושה שמגוון אינסופי יותר של כאלו עדיין יכול להיווצר יחסית לעובדי מרכז ותחזוקה. מסיבה זו, תיקון ההחלקה הקטן ביותר על ידי דיני הפיקוח על אסבסט בפעילות מציג (ממאי 2004) אחריות חדשה מקבלן לאחראים הכול על מקומות לא בביתו לרכוש את אותו האסבסט הכלול אשר בהם.

חיידקים שנגרמו באמצעות אסבסט


מזותליומה הוא סרטן על ידי רירית הפלטורל והצפק. זה מתאים גרידא לחשיפה לאסבסט. ואפילו עד שהוא מאובחן, הגיע למרבית קטלני. לזותליומה פעילות חביון ארוכה (זמן מצד הצגה להתפרצות המחלה) אצל לא פחות מ 15 דורות ולפעמים וכדלקמן שישים שנה אחת.

אסבסטוזיס היא הצטלקות ברקמת הריאה. הצטלקות היא פוגעת בגמישות הריאה ומעכבת את אותה יכולתה להמשיך גזים. זה מוביל לצריכת חמצן הן לא נותנת לדם. אסבסטוזיס מגביל את הנשימה המוביל לירידה בנפח הריאות ולהגברת ההתנגדות בדרכי הנשימה. זאת מחלה מתקדמת באטיות בעלות את החיים של חביון בקרב 15 ועד ל 24 שנה.

סרטן ריאות הוא גידול ממאיר בידי טופ הסמפונות. הגידול הולך וגדל שיטת הרקמה הסובבת, פולש ומעכב לעתים קרובות מעברי אוויר. שוב ושוב, למחלה קיים תקופת חביון ארוכה של לא פחות 20 שנה.

הקורבנות בקרב בכל המחלות הקשורות לאסבסט זכאים להגיש תביעות שתקבל פיצויים מפני האנשים והארגונים האחראים לגרימת הצגה לאסבסט. הם זכאים להיעזר בעורכי דין מזותליומה ואסבסט בניגוד לציפיות להילחם בתביעות הפיצויים ספציפי.Recent Comments

No comments to show.