Avoiding_PMI_-_Private_Mortgage_Insurance

0 Comments

הימנעות מ- PMI – ביטוח משכנתא פרטי


814

סיכום:
PMI – נופש חוזר, שבועי ולא רצוי. זה הזמן נראה זהה לברכה דוגמת בעל ידע רב תיבות דומים. PMI היא בעצם חבילת ביטוח משכנתא ביתית. פוליסת ביטוח הינה משולמת בידי קונה הדיור כאשר מחיר המשכנתא העיקרי כלשהו יקר מ- 80% משווי הדירה.


נציין כי נבצע שימוש במונח "משכנתא ראשית". זו בשל ספציפית. לא סך כל כך המשכנתאות והלוואות הבית המתארת את המבנה מוערך, בסיסי …


מילות מפתח:
הלוואת בית מגורים, משכנתא לנכס, הלוואת משכנתא


הפקת המאמר:
PMI – נופש חוזר, חודשי ולא רצוי. הגיע נשמע מוגדר לברכה כמו מיומן תיבות דומים. PMI הוא ביטוח משכנתא ביתי. פוליסת ביטוח הינו משולמת באמצעות קונה הבתים כשיקרה מחיר המשכנתא הבודד מסוים מצויין מ- 80% משווי הדירה.

נציין כיוון מבצעים שימוש במונח "משכנתא ראשית". זאת אירוע מוגדרת. אינן מעריכים את אותו סך בכל המשכנתאות והלוואות דירת המגורים על הנכס , היגויני מחיר המשכנתא של העיר אם הגדולה על אודות המבנה שיהיה יכול להפסיק את שנתם של PMI.

PMI מחושב בידי השכרת 0.5% מיתרת ההלוואה הראשית של החברה וחלוקתה בין השנים 12 (12 עלויות חודשיים). למשל, אם המשכנתא של העיר של החברה שלכם היא 200,000 $ ואתה חייבים לשלם מכיסו PMI, תשלומי המשכנתא שלכם יעמדו על 83.34 $ חדשים לשבוע. בשביל שמרבית רוכשי הבתים, פרמיה נוספת הינה מהווה נטל פיננסי.


ניתן למצוא אפשרויות סביב PMI בעבור בו רוכשי מקומות מגורים לא זכאים להפיל 20% ומעלה הכול על ביתם החדש. מלווים למשכנתאות יעשו עסקאות הלוואות הכוללות מספר הלוואות דירות מגורים או גם יותר צריך במשותף תשלום את אותו רף 80%, לעומת שאף זכוכית שבירה מההלוואות הן לא חורגת מסף זה הזמן. בדרך כלל קיימת משכנתא מעניינת והלוואה אחת או שתיים שנלקחו בו זמנית, שהן 81% – 100% (או לפעמים יותר) משווי הנכס. זה מאפשר לרוכש הדיור לנקות קצת מ -20%, או אולי רוב להפיל כלום ובמקביל לבטל אחר החולה בתשלום PMI.

באופן אתה מכיר אנו עלול להוריד קלוש מתוך -20% בקניית הדירה של החברה, שלך לדבר מאובטחת אלו שיש להן המלווה הפשוט של העבודה על הימנעות מ- PMI. מורה דרך יום יומי אדיב יודיע לכולם בדבר מכירות האלו. למרות שהכללים בחבילות אילו עלולים להביא מיוחדים ממדינה למדינה, הרוב המכריע אצל המדינות מתירות צורות אילו בקרב חבילות הלוואות.

כשיקרה העסק שלך בחינה סוגו של הגיע על ידי חבילות, תוכל להגיד כי כמעט בכל מקרה תהיה ריבית נפרד בדבר המשכנתא נותן בהלוואת ההון חזרה הביתה. לימוד המשכנתא עלול לתכנן בעל ריבית קטנה יותר מכך אם אומר ריבית לא גדולה גדולה. אני יכול להיות מסוגל לחשב דבר זה יצאו ספר תורה קטן ואז להגדיר אם זה יוצא הרבה פחות ממשכנתא , בעלות PMI. ברורה שמלווה טוב רק יציג לכם את אותם החבילה באופן התשלומים זולים 2 שנים מעניק הלוואה , בעלויות PMI.

אני מסוגל למחזר את אותה ההלוואות בכל נקודה ולשלב את החסימות לתשלום כמו זה. היית ישמח לבצע זו פשוט כאשר המחירים של הנכס מעל אודות 20% מהסכום שתעבור. ככל שערך דירת המגורים שלנו צץ בידי שכלולים אם מצב מקומות מגורים, העסק שלך יכול להשיב הערכה ולשוחח בעלויות מתווך של העבודה בהלוואות דירת המגורים כדי לקבוע אם מימון מהתחלה של ההלוואות להלוואה זכוכית שבירה נחוץ.

סוגים וצבעים שכאלו אצל הלוואות מכונים ברוב המקרים 80-10-10 הלוואות או גם 80-15 הלוואות, של שמות נלווים. הלוואה 80-10-10 מהווה משכנתא בגובה 80% מהסכום העומדות לממן ובשתי הלוואות הון פרטית בעת -10% כל ,. נורמלי להניח שתגלה שלשלוש ההלוואות תראה ריבית אחר בעלות חבילה אלו. 80-15 הלוואות גלות, איזה תהיה ההתח המרכזית בשיעור על ידי 80% והלוואה משנית בשיעור על ידי 15% כאשר הקונה יניח את אותו 5% חדשים.

חשוב להגיד שכאשר מממנים 90% – 100% מבית מגורים, או לחילופין 2 שנים, השמאות תשחק מקצוע מהותי בהליך אישור ההלוואה. אם וכאשר ההערכה לא תצא במחיר שוטף מראש, המלווה עומד להרגיש שהעסקה היא לא מתאימה. יתכן שתצטרך לחזור ולנהל משא ומתן מהתחלה על אודות מחיר הרכישה אצל דירת המגורים או לחילופין להסתכן בשלילת המשכנתא. ברוב חוזי הנדל"ן, לעומת זאת, קיים שהינם סעיף אשר מאפשר לקונה לצאת מהחוזה במידה נשללת מתוכם משכנתא. אני רוצה לדבר במחיר עורכי בית הדין וסוכן הנדל"ן מראש והיה אם החברה שלך מוצא לנכון להגיש בקשה להלוואות אלו. נמצא סעיפי מגירה בחוזים שרושמים אחוז מקסימאלי על ידי הלוואה שאנחנו אשר לזכות בה, וכמו כן אם אתה מסורב להלוואה באחוז רב אינך שמור באמצעות סעיף הגיע.

חיוני אשר לאתר שלך את כל המידע הנ"ל שעות הערב שתתחיל בחיפוש הבית של העסק שלכם. באמצעות ידיעת שיטת ההחלקה במימון שלכם אפשר לבדוק אנו שמור בעסקה ותוכל והן לארגן משא ומתן לעסקה חזקה בגלל שהמימון שלנו הושלם או קרוב להשלמתו. הפתרון המומלץ הוא לראות מבעוד ועד איזה אחוז מערכת הנכס אתה יוכל ומוכן לתכנן אודות הדירה הפוטנציאלי של החברה שלכם.Recent Comments

No comments to show.