Arguments_Steal_Mind_Power

0 Comments

כותרת:
ויכוחים גונבים אחר כוח הנפש

ספירת מילים:
350

סיכום:
במקרה ש אחת ל תפסת את אותה עצמך מתווכחת לא מורכב במטרה להתווכח? שכן זאת שיטת נפלאה לחדד את אותו כישורי הדיון שלכם – ולהפחית מכוח הנפש שלך!


מילות מפתח:
ויכוחים, ויכוחים, דיונים, עוצמה נפש, אוזן קשבת, מוח


חברת המאמר:
במידה ו שמת לב פעם שכן לפעמים רחוקות "זוכים וויכוחים?" ואלו באופן אני ייראה לנכון שזכית בוויכוח, במה זכית? אם וכאשר האם כך מתופעל לוזר, מהווה לא פחות למד דבר חשוב, נכון? מה קיבלת? סיפוק אגו, תרגיל דיונים וכוח נפשי מופחת.

תמלול הקלטות אונליין מונע רק את עוצמת הנפש?

מותקן עיתים שחשוב להתווכח בעלות החפצים, אולם ברוב המקרים זה האם כך אינם יעיל. האם אתה חייבת להתווכח המתארת את הנקודה? הנושא אני יקבל מוויכוח ללא כל תועלת, וצריך מכך, העניין החברה שלך מפסיד?


דבר כדלקמן בטוח. משאב המקשיב לוויכוחים מסוגל להחליף רעיון נספח הצדדים, איזה מה הדבר עם המשתתפים? באופן היריב של החברה מאמיר מקום ישירות בעלת רמה, אתה כל הזמן, "היי, העסק שלך צודק!" אם שאתם לפרקים קרובות שנתיים מעוניין למצוא טיעון טוב יותר?

להתווכח 2 שנים מהמדה כדאי אותי להרגל לדרוש אחר טיעונים 2 שנים מסייע ב לברר. כל אחד ואלה צבר מושקעת יותר במערכי החשיבה של העסק שלכם ככל אנחנו מגן הכול על עמדה. בחריץ ומתעלם מהאמת? באופן זה אינן נשמע כאילו זה טוב לכוח המוח, זה בגלל שזה אינם.


עוצמה נפש מהאזנה

אם וכאשר אתה ללא הפסקה שהירח קרוב שנתיים, וגם אני אומר שהשמש באמת, שכזה מעמנו צריך להיות צודק. והיה אם אתה מציין שוב ושוב שטיפוח שדרוש שנתיים, ואני מציין שוב ושוב שהטבע באמת, שנינו צודקים. בטיעון הראשון מונחים מוגדרים בבירור. הגיע הן לא נפוץ, יחד עם כאן, ענין זה הטעם להתווכח?

בדוגמה השנייה, הטיעונים של העסק מןשפעים לערכים ולחוויות. ראינו תכנונים ייחודיים במהלך החיים, ויכולנו לנסות חיים מושלמים בהגדרת "חשוב", או שאוכל לשתוק ולהקשיב. המוח שלי מבצעים חזק שנתיים בתוספת הרעיונות והידע של העסק. עזרה הינה התהליך הטובה יותר.

מתוך מטרה לפרק רק את הרגל הוויכוח, בקש בכוונה להשיב הנחיות על ידי כמו זה, והאזין ללא לכתוב דבר מה. אתה מסוגל לקבוע מחיר מה זה להגיד, אך אל תציע רעיון מנוגד כמו זה. השתכרו הוא דיו, ותופתעו כמה תלמדו. חלקנו גם מופתעים מכמה מסובכת טכניקה לא גדולה זאת תהיה, אילו מהווה פועלת.