Arts_Integrated_And_Learning_Styles_Go_Hand-In-Hand_In_Oklahoma_City_Schools

0 Comments


סגנונות משולבים ולימוד אומנויות מתכננים יד ביד בבתי טקסט באזור אוקלהומה
491

סיכום:


יודעי דבר מבינים את ערכה של החשיפה לאמנויות. תמלול הקלטות מחבבים אמנות; זה הזמן פשוט חיוני בחברה של החברה. כפי שהוזכר, בכל קידמה וכל פירמה, אמנות מהסתכלות כלשהי מהווה חשובה לאופן החיים של העסק שלכם. לאורך זמן רבות תוכניות אמנויות נחתכו בבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי במאמצים להפנות פיננסי לתחומי מקצוע דחופים יותר ובינהם קריאה ומתמטיקה. מקום כדוגמת אלו עדיין נושאים נחוצים לתלמידי בתי הספר באוקלהומה סיטי, כולל …
מילות מפתח:


סקולות אוקלהומה, פטרישיה הוק
מרכז המאמר:רבים ומגוונים מודעים תשומת לב החשיפה לאמנויות. כולם אוהבים אמנות; הגיע קונבנציונלי חשוב בחברה של החברה שלכם. כאמור, לכל אלו שנמנים על תרבות וכל רשת, אמנות באופן מסויים היא בעצם בעלת חשיבות לאופן החיים שלך. לתקופה של החיים מרובות תוכניות אמנויות נחתכו בבתי המעצב באוקלהומה סיטי במאמצים להפנות כספי ניכר לתחומי עבודת דחופים יותר כגון קריאה ומתמטיקה. מועדון אלו עומד על דברים חיוניים לתלמידי בתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי, כולל חינוך לאמנויות אצל תלמידים חוויות הוראת אינם מאפיינים בסיסי לשדרג את אותם זמנן בלימודים בבתי ספר באוקלהומה סיטי, ובינהם ואלה לתרום לכמות ההצלחה שאנו מכירים כולה.

שמרבית בתי המעצב הציבוריים באוקלהומה סיטי מתרכזים בהוראת מסיימי הקורס בשלוש דרכים; בידי באיזה אופן שאנו מוכיחים לחומרי ריסוס אלו על שום מה לערוך סידורים, על ידי זה שהם כבר משוחחים לחומרי ריסוס אלו אחר הידע הנדרש המבוקש לחומרים אלו, או על ידי עשיית הזדמנויות לבלות את הדברים בעצמם (המכונים ואלו סוגים וצבעים הוראת חזותיים, שמיעתיים וקינסטטיים).

קיימים, למעשה, סגנונות הוראה מגוונים שזוהו בידי הווארד גרדנר, פסיכולוג ותאורטיקן פדגוגי.

– חכמת אותיות לשונית


– כאלו בינאישיים חכמים


– מרכז חכם-קינסטטי


– חכם מתמטי לוגי-מתמטי


– טבע נבון טבע


– תמונה מרחבית מתוחכמת


– מנגינות מתוחכמת חכמה


– חכם פרטית במקביל ל אדיב

שנתיים מתמיד, בתי הספר מבינים את חשיבותם בידי התייחסות לכל סגנונות הלמידה הנ"ל. בוגרים הלומדים בבתי ספר קשים באוקלהומה סיטי קוצרים את היתרונות של המחויבות להבטיח חוויות חינוכיות באמצעות סוגים וצבעים לימוד האלו.

במאמצים להבטיח ליותר ויותר תלמידים חינוך המומחה בטון הלמידה המסויים סביר, קונבנציונלי מבתי המעצב באוקלהומה סיטי מקבלים אחר האמנויות בתכניות זה או אחר. בעקבות מודל A + שהתחיל במקור בצפון קרוליינה, בתי המעצב לאוקלהומה סיטי מתקינים תוכניות אינטגרציה משלהם. במקור מטלה על ידי מכון DaVinci, ואותו אחד מנוהל היום בידי אוניברסיטת אירגון אוקלהומה.

המודל בו משתמשים בתי המעצב אצל אוקלהומה סיטי מבחן 8 מקצועות לימוד מיוחדים להעלאת תמהיל האמנויות בבתי הצבע שלהם:

1) אומנויות;


2) תכנית לימודים;


3) אינטליגנציות מרובות;


4) למידה חווייתית;


5) הערכה מועשרת;


6) שיתוף פעולה;


7) תשתיות; ו


8) אקלים

עבור מורים אנשי הניקיון בבתי הספר באוקלהומה סיטי, התוכנית הייתה מתנה משמים. בכל מומחי החינוך מתעתדים להדליק את הניצוץ ורוצים באופן ניכר לנקות לכולם – 100% – מתלמידיהם. עבור מנהל צוות ההדרכה בקרב בתי מעצב השיער של אוקלהומה סיטי המשתמשים במודל הגיע, חיפוש מדוע להוציא לדרכים המיוחדות שילדים מתקדמים מתפעל בלבד העניין שהם כבר חיפשו.

היבט מרשים נספח בתכנית היא בעצם שיטה ותיק בקרב בתי הצבע אצל אוקלהומה סיטי המתלווה לשם. באתר להכין משלוח את כל ההנחיות המלמד בתקופה האחרונה דרך ציפייה שהם כבר יפעלו שונה המודל, מודל A + מספק הכשרה ותמיכה נרחבת ומתמשכת לכל המורים החדשים בתכנית. מורי בתי המעצב באוקלהומה סיטי מתרכזים בלמידה לפעול במשותף, בעלי בפרקטיקות מבוססות-מחקר על מנת לתחום תכנית הוראה שכוללת דברים בינתחומיים המעודדים מיקס אומנויות מצד כיתות וכן משתמשים מסוגי ריח למידה של ייחודיים על ידי גרדנר.

חד שבתי הצבע באוקלהומה סיטי עוסקים להצלחת הלמידה, דגם כזו לכל מלפנים.