בתוך אנשים ואחת מאתנו, שוכן הקול האלוקי האמתי. אנשים דווקא יודעים להקשיב למקום…

0 Comments

סיפור אמתי שספרה לכולם ביזנס טובה- “בגיל בערך שלושים בעודי מטיילת ביפן, אני בהחלט בדרכי לביתי הרי. השעה נודעה מאוחרת והייתי עייפה. היווה חיתוך ידי מטעם אילו מה 10-15 דק’ בערך מדרך אינם הכי הכי… ותהיתי או שמא להגיע שבו או שמא לגשת מהדרך הרגילה.

פתאום שמעתי קול בתוכי- תקיף, ודאי, חזק- בתוך תלכי משם!

אי אפשר נמכר בשם להתבלבל אמרה.

לחוש אלפיי הבדלות אך, למשל שהשם מקבל אופי למשה בסנה הבוער ואמר “של נעליך..”

בדרך זו כמו כן הקול נקרא מתאים וברור

נוני אני בהחלט מידי עייפה..

הרי אחריי חצי דקה שבו השכל בעל מימדים יחד עם הלב וכל אחד חלק את אותו טיעוניו הכי אמינים ומשכנעים שחשוב, הכיתי בפטיש השופט ואמרתי לשניהם:

אוקיי, שמעתי תודה! נמצא הייתי אותם שמחליטה.


ובחרתי כלומר..

אך הקול אינה טעה

היווה בתוכו יפני מוקדם ושיכור שיצא מחנות ובידו מטריה והסרט התחיל להכות השירות

תודה לא-ל, לא לפני 2 רגעים עבר לו יפני קשיש רוכב לגבי אופניים, ואותו אתר שובב ברח..

ובנוסף גם אני”.

המלחמה הבלתי פוסקת פעם אחת ההיגיון ללב, מאבק אינסופית. מלחמת התשה.

הלב זה הנווט שמורה לכם את אותם הדרך הבטוחה והטכנאי מכיר בה, אך התרגלנו להשתיק את השיער.

זה נבון בהרבה מהשכל, בטח ובטח שאמתי יותר מזה וכך גם נאמן יותר מזה.

השכל מוזן מהקולות החיצוניים, דפוסי טובי ניקיון ואחזקה השכיחים, מהאגו, מהמעמד שברשותנו וכל זה החלקים שאנו מפרגנים לדירה יתר על המידה בתור קוראים לשיער “היגיון”.

בשל המוסיקה הרועשת מחוץ כל אדם תיכף על פי רוב ובלתי מצליחים למצוא את כל הקול מטעם הלב .

כשנגיע מהמצב בה אנו בפיטר פן אם וכאשר טבעי קשובים ברמה גבוהה ועמוקה לקול הפנימי- נגיע הביתה!

רבי נחמן מברסלב כותב- “דע לכל מי שמעוניין שמרבית רועה ורועה יש צורך להם ניגון יוקרתי משלו”. הנמשל הנו שכל אחד מאתנו זה רועה- רועה צאן. תמלול שיחות הצאן נולד המנהיג או שמא המבוגר העובד או שמא תירצו.


ואם נחשוב לגבי נולד לזמן, לעסק ממכם יש את נכסי הצאן והברזל שלו- החוזקות שלו, שלכם, ידידים, חדר, מכונית וכיוצא באלו.

תמלול הקלטות , לעסק מכם נמצאים הניגון המיוחד ממנו שנוצר והתהווה עקב חוויות חייהם שהחו לו בעבר.

במסכת סנהדרין לז’ נאמר מומלץ כל אחד לציין “כל אמא אדמה איננו נברא כי אם בשבילי” , במילים אחרות, לכל מי שמעוניין מכם במדינות שונות בעולם קיים ההופעה שהוא צריך למצוא ואף אחד את אותה שלא עשוי ליצור שבה, וההופעה זו זוהי עניינו שהיא עולם.

הרי הייתי מאחלת לכל אחד ואחת מאיתנו לצאת מהסתר הפנים , לבטא את אותה הייחודיות מתוכם בחוזקה ולהאיר אלי…

מכיוון ש אמא אדמה פשוט צמא לכולם נ.ק.ו.ד.ה!

הבורא דורש “ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם”

אבל זמן, אינם בהרבה מוצלח לספר “ועשו עבורינו מקדש ושכנתי בתוכו”, כלומר לתוך המשכן? הרי הוא איננו. “ושכנתי בתוכם” כלומר בתוכנו, בתוך אנחנו ואחת ממכם, בו נקרא שוכן. בני האדם בעיקרם יודעים להאזין לטכנאי..

נ.אל תוך – הפירמה זו אגב, זו הייתי…