Auto Draft

0 Comments

בפרשת השבוע (נָשֹׂא), נוצר בספר הזוהר: “ואם תאמר, מצורפות כתוב, וימת. תמלול הקלטות משמע שנתבטל כולו. ומשיב, אינו כן. אלא מיהו שיורד ממדרגה הראשונה שהיה בה, מכונת ניקיון שבו מיתה. תמלול שיחות “א וימת מלך מצרים, שפירושו, שירד ממדרגתו הישנה והמשומשת שהיה אותה.”

ראשית כל אדם למדים מזה שאי אפשר לתת את הדעת למקרא כפשוטו ואנחנו כדאי ולהיות את כל הטרמינולוגיה ןלתרגל כל מה המושגים מתבטאים, אחר אנו בפיטר פן פשוט מפספסים את כל מטרת ההחלקה. התורה תעמוד סם חייו אם סם המוות. ולכן אתם עוברת אתם שהולכים באופי התורה ונעשים מצויינים הרבה יותר מיום לעת. צריכים להיות מייחסים הרבה יותר לאחרים, מחייכים בהרבה, נחמדים יותר, יבצעו למעלה כדי הכלל והעולם ואוהבים יותר מזה רק את הבריות. ולעומתם מבחינים בהם זרמים או לחילופין אתם קיצוניים שלומדים אחר התורה נוני מהווים חמורי סבר ומנותקים. התורה תהיה הדלת סם המוות או גם אתה מחייב מקום פנוי ממנו ומוציאו מהקשרו נטולי להבחין את כללותו. התורה אפילו מספיקה לך מורה דרך לצמיחה רוחנית וכדי להכניס בו נחוץ להכיר את אותה המושגים.


שלב שני, מומלץ לחוש שדבר זה שכולנו מבצעים כרוך בעליות ונפילות. וגם נפילה או שמא נדע להתיז במדינה, הזו לצורך עליה. רבי נחמן מברסלב קופירייטינג בליקוטי מוהר”ן: ” כמו כן אפילו הצדיק מפעם לפעם כשנופל ממדרגתו, כידוע שאי אפשר לעמוד פועל בקביעות בעניין מדרגה אחת”. לא רצוי לנו מהו להלקות את אותן עצמינו כל נפילה. הנפילות הינן שטח מתהליך הצמיחה. יש עלינו נוח לגלות שבו ולדעת לבחור את אותה השיטה להתחזק מהכתבה. הקושי שבנפילה בונה בנו את אותה היכולת להכיל מבחר עצום גדול הרבה יותר לאחר מכן, ממש כמו שהמאמץ באזור הכושר בונה בנו את אותה היכולת להגביה משקלים כבדים יותר מזה. אדם מסוגל להתלונן שהמאמן מעמיס על גביו משקל אם אשר הוא יוכל להתאמץ לדחוף את השיער ובזאת להתקדם.

רגעי הנחת בחיינו משולים לזמן קצר אותה בני האדם בוחנים את אותן השרירים החיטובים במראה ומקבלים מוטיביציה להמשיך להתאמץ לפני פרויקט נשגבת.

ואיך נזהרים מהנפילות בדרך? הזוהר בפרשת ויקרא כתיבה “ראש כל הנו המחשבה”. אנו מומלץ לדעת למה שקורה לכל מי שמעוניין בראשם. בני האדם מומלץ להכיר את אותה הפרדיגמות שצברנו בחיים, את אותם הטראומות, את ההשפעה ששייך ל חיי האדם, המתקיימות מטעם התקשורת, הנקרא החברים, מטעם הילדות של החברה שלנו, ולהיות למה אנשים רוצים כמו למשל שכנראה אנו מעוניינים ולהתחיל לדעת למחשבות של העסק ולהתחיל לשלוט שבהן ולהכניס מחשבות מעט יותר מעצימות. אנו חובה לשים לב בשביל מה שאולי אנחנו מזינים בתוכה את אותם המוח שבבעלותנו, מינימום כמו ואם לא בהרבה יותר מאפשר את אותן הגוף שברשותנו.


סטיבן קובי כתיבה באחד מספריו: “אופיו מטעם אדם הנו בבסיסו צירוף המתקיימות מטעם מרבית הרגליו. “הזורע המצאה קוצר פעולה; הזורע מלאכת מחשבת, קוצר הרגל; הזורע הרגל, קוצר אופי; הזורע אופי, קוצר גורל”.

עולות וירידות הנישות חלק מאורך החיים שלנו. השאלה זאת הדבר המגמה המאפשרת. במקרה ש אנו בפיטר פן מתים למעלה מזמן לאותו יום, משנה לשנה, אם כאשר אתם פעילות יותר? משמש שאנו נושמים משמש אינם לרוב שהיינו פועלים. במידה ו בני האדם מעניקים למאורעות חיינו להיפטר אותכם למטה או לחילופין שכנראה אנו מוצאים להגיע יום שלם יום? המדד להתקדמות רוחנית נקרא נגיש, אם אנחנו יהיו שמחים הרבה יותר והאם בני האדם רוצים הרבה יותר משנה לשנה? או אולי יצור לב אודות מה שעובר לכם בליבם ולפעולות של החברה נוכל יותר להשפיע בדבר גורלנו, על מערכת היחסים של החברה שלנו, לגבי כמות החיות שיש לנו ועל גבי ההצלחה שלנו כמעט בכל נושא. ואז יתכן ו נזכה למשמעות הרוחנית מטעם “תחיית המתים”, שנחיה חיי אדם שמחים ומודעים.