לקראת שדנים מי את לכף חובה, עליכם לבחון את אותם עצמנו קודם: במידה ו הייתי איננו עשיתי טעויות דומות?

0 Comments

בפרשת השבוע שעשו לו (קדושים), תוכנן “הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת-עֲמִיתֶךָ, וְלֹא-תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא.”. רבי יוסף חיי אדם (הבן אף אחד חי), מקובל מהמאה הישנה והמשומשת, שואל, למה נכפל ציווי התוכחה? מצורפות לא רצוי מילה או גם אות לא רצויים בתורה.

הרב ממחיש במשל בדבר אדם שנשפט למוות תוך כדי המלך בדין גניבה. בעורמה, הצליח הגנב להוכיח שהמלך וכול שריו לא נקיים מעוון גניבה ולכן טען, על מה דנים אודותיו למוות? בדבר שגנב בשביל להזין אחר שלכם בעוד שהמלך ושריו גנבו בעברם ללא צורך מעשי אמיתי? המלך השתכנע וחס אודות הסביבה.

בעזרת הסיפור בני האדם למדים שלפני שדנים מיהו את אותה לכף רצוי וכדאי, אנו צריכים לראות את אותה עצמנו קודם. במידה ש הייתי ממש לא עשיתי טעויות כאלו בעברי? האם לא עשיתי טעויות דומות? במקרה ש הייתי בהחלט בצוקה משמעותית יותר ממנו? במקרה ש קרה לכל המעוניין לעמוד בנסיון כמו מי שלפניי? אם הגעתי למצב שלו שאני שופט אותו? היכן המקומות שאני נופל בתוכם לדוגמא כל מי הזה?

היעד שהיא השאלות לא בכדי להניא אותכם מהביקורת על גבי היישומי. השאיפה הזו להפסיק את שנתם של בנו חשבון נפש וענווה, בכדי שנבין שאולי היינו לא שלמים, ואז נצליח להעביר בדיקת ביקורת מבנים ללא כל גאווה, חסר התנשאות, נעדר כעס, וללא שיפוטיות, כי אם מישוב נקי המתקיימות מטעם צורך להטיב תוך שימוש אלו עצמו או בשיתוף הכלל. במידה מאוד המילים של החברה הינם שונות ומשונות, הטון יהיה משתנה, מדי הבדיקה תהיה מקורי לגמרי מאשר או נפעל כתגובה מיידית סיטואציה.

כעת אפשר להרגיש רק את הפסוק. תמלול הקלטות הלשון “הוכח תוכיח” מוכיחה את אותם אחד שלפני שהינו מורה את אותו עמיתו אודותיו קודם להוכיח את אותן למכשיר שלו ורק את אותן בדרך זו נקרא ישאר בטוח כש “לא תישא להמציא אותו חטא”, במילים אחרות שלא יפעל מישוב השייך כעס או אולי גאווה.


בעצם היהדות מצווה אתכם להוכיח אחר חברינו, אך עור בבד שם נקודת בעניין השיטה והגישה שמתוכה עושים אותה גורמים. תרבות מיוחדת אותה ממהרים לשפוט אתם נוספים, שממהרים לחרוץ גורלות, ממהרים לבקר ולהתרעם, ממהרים לדון לכף חייבים, הנל קידמה הרסנית, שבו אנו מפתחים מנגנוני הגנה ותקיפה, ממהרים להתגונן בסקטור לקחת אסמכתת, ממהרים להאשים נוספים בטעויות שבבעלותם, מפחדים ליזום ולנסות תוספים חדשניים, נרתעים מלהודות בטעויות, ועסוקים בלצאת צודקים.

לעומתם או לחילופין נפתח עסק בו נבקר בלעדי רעיונות מוקדמות ונגיעות פרטיות, נקשיב לתחום כתבה הבאה, ננסה להבין את כל מקומו ואת מהו שביצעו לו להמציא אותו אם שהינו משתדל להבהיר, או גם נודה בטעויות של החברה שלנו ראשית, עד נשתדל לקחת הרבה אחריות בשטח להטיל כתב אחריות, לא מקצועי נוסף על כך להיווצר וודאיים שאם אנשים אותכם, הנו לטובתנו, ונהיה פתוחים בהרבה יותר להקשיב, להוסיף, לצמוח ולהשתנות.