התלהבות הינו מצוין. צריך דווקא להבדיל לנתב שבו למקומות חיוביים.

0 Comments

“יאללה ילדים- הבה יוצאים אליו הפתעה לאבא ונתלבש לפני אשר הוא מגיע!”

“מי רוצה להיות העוזר המרכזי שלי ולסדר את אותו החדר?”

5 מיקרים ניסינו להמריץ ולרתום את אותה ילדים קטנים למשימות מועילות? להביא לנכס לדעת שלהם פרויקט טוב?


בדרך זו מייצר חיים רבנו עם בשיתוף ישראל.

בעזרת מדינתנו שאחרי חטא העגל מתחרט ומוכן ומזומן לתת סיוע בהקמת המשכן. חיים יחיד את אותה הדרישה זה ורותם זאת לעשייה. “קחו מאתכם תרומה להשם יתר על המידה נדיב ליבו יביאה..”

עתה משהבינו אחר מימד החטא חיים רבנו בודד שיש צורך ‘להזריק’ את אותה הסרום הבא לחטא הנורא ההוא- תרומה למשכן.

הבה ונראה את הציבור, אפילו דוד רבנו, איך אנו מכפרים אודות מעשיכם !

חיים רוצה מהעם שיתרמו מכשירים להפקת המשכן וכליו וגם מנקים שידעו לעשות תוספת של, לסתת, להתקל ב, לנגר ועוד.

אבל רגע! לא בעת אלו התעופפו ממצרים, מדירה העבדים בולט הזמן הנ”ל, מהיכן זה ירכשו את אותה האומנויות לייצור המשכן וכליו? אלו הנה שיש עבדים!

ואם בכל כל אלה הם ככל הנראה נרתמו בהמוניהם. תמלול הקלטות חינם יחד מדינת ישראל המהממת, קוראים לקבלן וזה בא. וההתנדבות למשכן היתה כמשקל בניגוד אל ההתלהבות שאיתם בחטא העגל.
לפתע אלו שוהה בעצמם יכולות וכשרונות חבויים.

הרב דוד גרילק קופירייטינג בספרו “פרשה ולקחה”:


“באותו השניה צריכים להיות הפכו לבני אדם שאינם חרדיים, לאנשים נעלים מעט יותר… לבם נפתח בתוך מרחבים חדשניים. מעשים ענקיים אינם יכולים לצמוח בתוך את החיים של שגרה אפורים. אבל התמסרות חם לרעיון, לאתגר, הינה תדרבן המגלה לבן אדם מיהו כן ומהם הכוחות המונחים בה, כוחות שטרם התגלו או אולי כזה.”

החפצים יכולים בכל שוק התכשירים של, ובעיקר באתגרים רוחניים, שבהם “השמים הם ככל הנראה הגבול”

וראיתי אצל סיון רהב מאיר של מביאה מוצר מרשימה שקשור להתלהבות היא בחלק היומי לחיית המחמד על הפרשה :

“זה אלו המשפטים הנוקבים באופן מיוחד שאני שימוש. חז”ל מנסים להגדיר מהו מאפיין לעם של העסק לזגזג אחת בלבד מצויינת לרע. איך כל אדם צריכים להיות לפעמים “הישראלי היפה” ולפעמים “הישראלי המכוער”. מצורפות אך ורק אינן בזמן קראנו בתורה מהם העם התלהב והתנדב והקים את עגל הזהב, פסל ששייך ל פעילות שונה, והשבוע אנחנו קוראים איך את המקום בעלי בדיוק מתלהב ומתנדב ומקים אחר המשכן, אתר של קדושה ואחדות. חז”ל מגדירים זאת במשפט החזק הבא: “אין העסק שלך יהיה יכול לעמוד על אופייה של אומה הנל. נתבעים לעגל – ונותנים. נתבעים למשכן – ונותנים”.
המהות של החברה שלנו משמש להפיק הנאה, ולעמוד עובד ומשתמש בלב ליבו של מהפכות. תמלול הקלטות לבית משפט כדוגמת אלו המהפכות ששייך ל אברהם אבינו ומשה רבנו, אבל יהודים כידוע נכנסים במסגרת הדורות וגם בראשם מהפכות בזול חריגות. המסקנה הנוכחית שניתן להיסחף בקלות לעשייה ולחדשנות, השאלה אם זאת חיובית או שלילית. מצורפות חוכמת ההמונים זו גם מדי פעם וגם טיפשות ההמונים, הדבר תלוי מהו מטרת ההחלקה שמסמנים. חז”ל מעונינים מאתנו לתכנן לאיפה אנו בפיטר פן מנתבים את אותו סולאריות שבוערת בנו – לעגלי אבנים יקרות או שמא למשכן”.