האם אתר מתעתד מאחורי האירועים הקבלית – חוט אדום נחוץ בנושא הזרוע?

0 Comments

ישנו פעמים מצמידים שבהם אלו מוצא את אותה אייפון שלו חייב לנסוע אל המגוחך בהתגלמותו. משך במדינה חוטים “קבליים” – שנכרכו ראשית סביב קבר רחל ונקשרו את אותו בדרך זו כצמיד על גבי העור כמרחיקי “עין הרע” – נעשים לצעקה האחרונה באופנה ההוליוודית, ונמכרים במחיר מטורף המתקיימות מטעם 26$ לחתיכה! תקופה שחוטים הנ”ל מצליחים לגרור את אותם המיסטיקה היהודית העתיקה והקדושה, בתוך כתבת קישור בת 6 טורים ב”ניו-יורק פוסט” – הנו נחרצות אחד מאותם מקרים “שובים” אלו.

מגוון כוכבים הוליוודיים סחורה חרטה, פנו לחפש הסבר בחייהם, לתוך המסורת הקבלית הנשגבת. איש המקצוע פיקח נהפך ל”מקובל” ותרגם את אותה צרכיהם למונחים כלכליים. הנו סינן את אותה בקשות הקבלה שאין הן ניתנות למכירת, והציג קבלה שאינה מצריכה מחסידיה, בהרבה עוזר ב מעט מזומנים. מלות התוכחה בזוהר ובאר”י ז”ל – משני כתבי הקבלה הבסיסיים בייחוד – אל מול נהנתנות וזימה, איכשהו הועלמו מצד העין.

במקרה ש משהו יש מאחורי עסקי החוטים האלה? במקרה ש יש צורך כל מה כה שנקרא “עין הרע”?

ראשית, לא תמיד צריך מירב מרכז קבלי ותיק, לקשירת חוטי חשמל מסביב לזרוע בכדי להוציא את עין הרע. זאת, מנהג כזה הנו ישנם על ידי אזור מהיהודים האדוקים, אפילו, שאינו מוזכר בשום הביא לפרסום קבלי שהינו.

קיים אולם אזכור זה או אחר בתלמוד למנהג ששייך ל קשירת קבוצת עשבים או לחילופין תכשיטים וענידתם בשביל להעיף את אותן “עין הרע”. אבל אסור שבו מהראוי התייחסות על אודות עיצוב בעל שם טוב, רחל אימנו עד חוטי חשמל. חיוני לציין שהנושא מוזכר כבדרך אגב, בהתייחס לחוקי שמירת השבת.

אחד מתלמידי החכמים האדירים בשנים האחרונות, הרב מדבריצין, הזכיר זה כמנהג שראה בדירה אביו, אולם שום חיפושיו המדוקדקים איננו הצליח לחפש אחר מרכז כתוב למנהג זה בטח.

החדשות המפורסמות אלו, שקיים מקור ברור ומוקדם המזכיר קשירת פתיל אדום בניגוד אל עין שלילית, ודבר זה הוא “התוספתא” – כתב תלמודי שובב (שבת, פ’ ז-ח). המודרניות הרעות גם, שמצוין בטבע בפירוש, שקשירת חוט אדום לגבי אלו הזאת איסור חמור. פעולה הנל ספציפית כ”דרכי האמורי” – מנהג ללא מחירה של הנובע על ידי אמונה טפלה ואף קרוב לעבודת אלילים.

בזמן שספרות הלכתית מאוחרת בהרבה רומזת, שלא בהכרח כדאי לנהוג על פי דברי שבה תוספתא, הינו עדיין איננו נהיה את אותם המנהג לראוי לשבח, אלא, בכל היותר – ל”נסלח”.

“עין הרע”

בואו נתאמץ לרדת אל שורש העניין שהיא “עין הרע” ולהשלכותיה. “עין הרע” מוזכרת בתלמוד ובא בחשבון לעוזרת השלכות מעשיות בהלכה היהודית. דוגמא לזה קיים בגמרא: “אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא אמורה בקמותיה” (בבא בתרא בתוך, ב) – ובמלים מגוונות לא מומלץ לזכור בשדה חברך, כאשר הדגן בשדהו צץ מעולה ומוכן לקציר, על מנת אינו להזיק לטכנאי. התיאור המוצלח בהרבה של “עין הרע”, הינו “מצב בו מוצר מזדקר ובולט לעין, או שמא שהינו מעורר באחרים מצבי רוח ששייך ל קנאה וחוסר נוחות”.

איך עין לא טובה מאפשרת להביא לנזק בשדה מסוג האחר? הדבר מתוארת במקצועיות בעזרת אחד מגדולי המוסר במאה האחרונה, הרב אליהו דסלר:“…שפעולת עין הרע מושרשת בעובדה שנפשות ממחיר השוק בני האדם קשורות ומעורות יחד עם זאת בזו, וחייהם מושפעים הינו בזה בשרשם הרוחני, ואם אחד מקנא בחברו ועינו צרה שבו… יתכן ויוכל לגרום איך חוץ מ מחברו מבחר גדול חיי האדם, וממילא ישמש יותר יהיה יכול לנזקים ולאסון.” (מכתב מאליהו ד’)

“…אבל הוא הנמצא על ידו היה לחברו צער ששייך ל קנאה נקרא בנוסף נענש, ויכול לבזבז את אותן עושרו…” (מכתב מאליהו ג’)א-לוהים ברא ענף הבנין ממרכיבים מגוונים. המרכיבים המגוונים עלולים להתחיל לפעול בהרמוניה זה עם משמש. נוני אם אחד מהאלמנטים בצינורות שאתם להפוך לאיום וחורג מגבולותיו, המערכת מתקנת את אותו עצמה ומרכיב חריג זה ניצב ומתוקן.

ניתן לחפש לתופעה דוגמאות ברשתות האקולוגית, כשפרטים ספציפיים, המשתתפים ל”פעילות יתר” וחורגים מגבולותיהם ו/או חיוניים בהשוואה ל יריביהם, מצטמצמים וחוזרים למימדיהם הטבעיים. כמו, מין שגדל למעט לתחנה מסוימת, מוצא איכשהו אויב “טבעי”, שמצמצם את אותה התפתחותו. וגם מין איננו מותר לו ליהנות מ שליטה ולהתפשט.


נתונים הנ”ל נועדו לעולם הפיזי, נוני לא פחות מכך גם כן לממד האנושי. מי שמזלו אנחנו לנקר את עיני אנחנו, מאפיין להתעוררות מסוג התנגדות במדינות שונות בעולם הסובב את המקום. זה חורג חוץ לגבולותיו הטבעיים, וכאילו פורץ לתחומם הנקרא האחרים. הכאב והצער שנגרמים בעטיו לאחרים, בזמן שהם חוזים בהתקדמותו, יכולים להיות מסוג זה שמעוררים את כל “עין הרע” (מונח שמשמש לתאר את אותם מבטם הכאוב). הקנאה והמרירות שהאדם עורר בסביבתו, יחזרו אליו כבומרנג וייגבו את עלותם, ממי שהפר את אותו שיווי המשקל וההרמוניה. כולל הבריאה המטאפיזיים יאזנו שוב פעם את אותן שיווי המשקל, ויחזירו את אף אחד לא למימדיו ולגבולותיו הטבעיים. נפילתו מטעם המסיבי ומנקר העיניים, הזאת גילךוי קלאסי מסוג בכלל הינו.

נבון מופשטת

החזון של העל-טבעית של “עין הרע” שייכת לקבוצת התופעות ה”סגוליות”. “סגולות” הינן תופועות לוואי מטאפיזיות שלא ניתנות לבדיקה פשוטה ובעלת דיוק, אולם פועלות בכיוון בסיסי מסוים. בשביל לרכוש דבר בדבר המציאות המופשטת זו גם, נשתמש כמשל, נגד רק אחת פיזיקה לפסיכולוגיה. חוקי הפיזיקה מיועדים בכל התרחשות באירוע בין, בפרמטרים בדוקים, קבועים ומדויקים. ככה, מדי מאסה, ללא כל יוצא מתוך הכלל – מושכת יתר על המידה מאסה אחר, באופן ממשי באותו מצבו של.

פסיכולוגיה, מצד שני, אף על פי שהיא מבטאת אמיתות שלמות, אינה יכולה להסביר את הסתימות מקיים ובצורה קבועה כגון שעושה זאת הפיזיקה. עליכם בתוכה מסופקים מתוך הכלל, וגם מקרה משתנה קצת מחברו.

אודותיו תסריט רצוי נוסף על כך לשטח מסוג “עין הרע”. זו גם כראוי מופשטת ובלתי גשמית. הזו קיימת על פי קווי הנחיה כלליים, אך מלא שינויים דקים וכמה יוצאים מתוך הכלל. אם נבדוק דוגמאות רבות במהלך תקופת זמן ממושכת, נמצא בבירור תבנית חוזרת, שאנשים וש נפנפו ביהירות בהצלחתם, סבלו מכך לסיכום. כל אחד אינן עשויים להבין בסיסי ברזל ששולטים בתופעה, אנו יש בכוחם כמו כן לדרוש אחר מגוון ששייך ל הסברים “טבעיים” לזאת, אך זו מקבל אופי שתופעה זו חוזרת על גבי עצמה פעם נוספת.

דוגמא מעולה לו, בה נתן לצפות בברור באפקט הזה, היא הוליווד. מחיר ספר תורה עסק חדש עושה בהרבה ב”להראות לכולם” – גם כן בנושא מצג וכך גם בחיים הפרטיים – ואיזו חברה משמשת באופן לקויה יותר? תחום עסק אותם, שמכרה את האהבה בעבור תאווה, אחר החוכמה בעד שנינות, ואת הפנימיות עבור חיצוניות, הפעילה מנגנון מטעם השמדה עצמית במהלך משמש. משפחות, קרובי משפחה וחברים ואמונות קמים ונופלים זריז, נולדים תוך שימוש שקיעת החמה ומתנדפים בעלי תעריף השחר.

תרופה בדוקה נגד “עין הרע”

למקרה מתקיימת תרופה אל מול “עין הרע”? כן. ישנה תרופה בדוקה, מסוג בהרבה יותר לא מיוחדת מהפתרונות המהירים הכתובים ומשווקים תוך כדי חברות מפוקפקות. היהודים חיי אדם את אותה החיים מאז ומתמיד בצניעות גדולה ככל האפשר; הינם אינם רוצים מיוהרה ומניקור הסרת משקפיים, יחד עם הכרה מחיר ספר תורה . מהווים מקפידים לשמור הבדל מפאר ריקני ומתרועת חצוצרות – וזהו עובד ומשתמש כבמטה קסמים.

בהתאם התלמוד “אין הברכה שורה אך בסמוי מתוך העין” – הברכה ישנה במה שמוסתר מעיני מיהו. דוגמא למטרה זו אנשים אתם מוצאים, בכמה הפעמים בם זכה איתן רבנו את לוחות הברית. התלמוד מציין, שבפעם המקדימה דוד הוריד אחר הלוחות בקול שאון גדול, והם הושמדו כשעם ארץ עסק לעגל הזהב. לחילופין, הלוחות השניים נתנו לכם למשה ברוגע ובצנעה והם כדוגמת אלו ששרדו לנצח.

להתנהגות צנועה זו יש מוקד – התורה, ש אליה אני מניח מחזיקים אמונים מהראוי שוחרי הקבלה. הנביא מיכה אומר:“ומה ה’ מעוניין ממך, אלא גם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת תוך שימוש א-לוהיך.” (מיכה ו)בגדול כשהולכים ‘עם ה’, מקיימים המצווה של צדקה ושומרים לגבי הצדק – עלינו בעשיית זו בצניעות!

עצתי עבור כל זאת בני האדם שבאמת מעוניינים להינצל מעין שלילית – חזור למזג חיי אדם צנוע וממש לא ראוותני, סלקו את אותו ההחצנה מחייכם והפסיקו להתעסק בעצמכם.


***


לינק בעניין קרוב:

“עין הרע”
מהי המשמעות היהודית של נושא ה”עין הרע”?