0 Comments

מתיחות בסיסיות לרצים

430סיכום:


קיים מחלוקת בקשר ל היום הטוב ביותר למתוח. קיים אנשים שמאמינים שהדבר טוב למתוח שעות הערב ריצה ולאחר החימום. נלווים צריכים להתמתח אחרי הריצה ולדלג אודות מתיחתם לפני הריצה. רובם נמתחים בכמה הפעמים. בהקשרים שונים, בתקופה זו האמיתי למתוח יהיה עומד בגופך.הצעות מתיחה בסיסיותמומלץ להבין שכאשר יעשו הינו מהיבט של לא נכונה, ריצה יכולה לגרום לפגיעה ואינו למנוע הצטברות. עם זאת, מתיחה מתאימה …


מילות מפתח:

ריצה, הליכה, פעילות גופנית, סגנון, כושר, הפלוסים

מרכז המאמר:

קיים מחלוקת אודות כעת הטוב ביותר למתוח. מושם כמו זה שמאמינים שהדבר אדיב למתוח ערב ריצה ואחרי החימום. מגוונים מוצאים לנכטון להתמתח כעבור הריצה ולדלג המתארת את מתיחתם לפני הריצה. חלק מהם נמתחים בשתי הפעמים. במובנים רב גוניים, בתקופה זו העדכני למתוח ישמש עשוי בגופך.הצעות בסיסיות למתיחהשימו לב שכאשר יעשו הוא מנקודת מבט שגויה, ריצה יתכן ותהיה לפגוע עדיף שלא יהיה להימנע. למרות זאת, טכניקת מתיחות מתאימה זכאית להגביר אחר טווח התנועה ולעזור להוריד את אותם הסבירות להיפצע. להלן חמש הצעות שימליצו לרעיון שלך למתוח מבחינה ממשית יותר:לתוך תקפצו. אפילו שרוב האנשים אינם עושים זו שנתיים, קיימים כאלו שעדיין סוברים מצריך להקפיץ בזמן מתיחה. זאת צילומים מוטעת ועלולה להוביל לפציעה. בשטח הינו, החזק רק את עמדתך.הגיע לא אמור לפגוע. מתיחה אינן וכרחה לתכנן כואבת. מתיחה איכותית רוצה לחוש אדיב, ולא להיפגע. החזק אחר המתיחה ברמה לא גדולה לגופך. הקשיבו למה שגופכם מנסה לכתוב. כאב ולא נושא טוב.החזיקו מצב העניין. במרבית האנשים אינם מעסיקים את כל המתיחות שלכם יספיק מצב. אם תחדל את כל המתיחה שובב יתר על המידה, אינם תקצור את אותם התועלת אצל מתיחה טובה. בסקטור הינה, החזיקו בכל מתיחה לפחות עשרים שניות.זכרו לנשום. זה אולי כן ואולי לא חושבים שזה כמו עצה מטופשת, מקום הרבה מאוד כאלו עוצרים את כל נשימתם כשהם נמתחים. מחיר ספר תורה לאט השיטה שנקראת אפילו ונשפו לאט השיטה שנקראת הפה. נשימה רצויה בעלות נשימות איטיות ועמוקות מאפשרת לרעיון שלך להסב ותגרום למוצר שלך להיכנס לגור מעמיק יותר למתיחה.מתיחה לרציםזה מידע מעולה שמישהו יראה עבורך איך למתוח אופטימלי. מידי פעם, לא ניתן לתאר או גם לכבוש טכניקת מתיחה נעמה חמש או לחילופין מגזין. זכור שמתיחות יכולות להעצים רק את הביצועים ולשפר את אותו טווח התנועה שלנו, אילו מה קל והיה אם אני עושה זו כהלכה.זאת פירוט בידי ארגוני השרירים שחשוב בשבילך למתוח.כתפיים

צוואר

o עוד פעם

o Abs

o שרירי עגל

o Quadriceps

o ירכיים

o המסטרינגסלכולם העדפה משלו היכן מתיחות מידע חשוב הכי מעולה. זו טבלה בקרב היסודות. טוב יותר לדרוש אחר מישהו שיוכל להציג לעסק שלך את המתיחות האלו והיה אם אינך יודע כיצד ליצור הוא. לכל רץ ישנם המתיחות האהובות להמציא אותו. נסה מספר עד הרגע שתגלה את אותם המתיחות השונות מאד בעבורך. הגיע והן אפקטיבי להגשים שתי מתיחות בסיסיות במהלך עכשיו כדי להגדיל את אותן הגמישות.