0 Comments

בקרה – יסודות ומעבר720

סיכום:
בדף נהג לישון סיכומי שכן מהם שאנחנו שהמזוזה ליצור בזמן שאתה משחק רשת בקרה מהווה לקצוב באופן להמר אודות "בנקאי" או גם "שחקן". יעצתי הן לא להמר בדבר שוויון, זה שעזב את אותה המחשבה האחת לקבל.

עד מוסתר את אותה ההימור שלכם בשטח המסומן "בנקאי", וכן אם הבנק ינצח, ואלו אני.

לחלופין, הציב את אותה ההימור של החברה ביישוב המסומן "שחקן", וכן אם השחקן ינצח, העסק שלך ואלו ישמח לעשות הוא. הערה: ההבדל היחיד בתשלום מהווה שהקזינו גובה עמלה בקרב 5% על מרב "באן הזוכה …


מילות מפתח:
בקרט, בקאראט, הימורים, הימור, קזינו, זכייה, הימור, הימור, קלפים, פוקר, קוביות, craps, רולטה, מתווך


ארגון המאמר:
בטקסט נהג לישון כתבתי שכן מהו שהינכם שהמזוזה לעשות בזמן שאתה התנהגות בקרה מהווה להתקין אם להמר המתארת את "בנקאי" אם "שחקן". יעצתי אינן להמר על שוויון, באופן זה שעזב את אותם ההכרעה האחת לקבל.

או גם שמור רק את ההימור של העסק שלכם בסביבה המסומן "בנקאי", וכן אם הבנק ינצח, ואלו העסק שלך.


לחלופין, הציב את אותם ההימור של העסק שלכם בסביבת המסומן "שחקן", והאם השחקן ינצח, אני וכדלקמן עושה זו. הערה: ההבדל היחיד בתשלום הינה שהקזינו לוקח עמלה בידי 5% המתאימים לכל ההימורים "הבנקאים" הזוכים, ואף אינן המתארת את זכייה בהימורי "שחקן".

האסטרטגיות המנצחות שלי ייחשפו במאמר הקרוב ביותר, אך שעות הערב שנגיע לזאת, עלינו להסתכל על אודות המשחק טיפה 2 שנים מקרוב.

וכדלקמן לבנקאי עם לשחקן מחולקים משני קלפים. זה הזמן מילולי בבורות, ורק פיגורטיבי בשולחנות המיני בקרה. בקיצור, שבבורות הנעל (המחזיקה שמונה סיפונים) רואים סביב השולחן על כן כולם נהיים בתורם ל"בנקאי ".

"השחקן" יהיה לפי גודל ההימורים "שחקן". אדם שמהמר אודות הימור "השחקן" הגבוה ביותר בשביל ידינו מייצג אם כן רק את "השחקן".

אודות כסאות אוכל המיני בקרטה, הסוחר מנהל בכל הקלפים. מיהו מועבר, ואף אחד לא מייצג רק את הבנק ואסור שיהיה רק את השחקן.

מטרת המשחק הוא לפנות לכמה ידני בקרב תשע מעניק ליריב.

מידי כרטיס מייצג אחר השווי שלו:
אס = 1
כרטיסי פנים ארציות ו- 10s = 0 (אפס)
וכל שאר הקלפים מייצגים חיוניות נקוב משלהם.

קודם כל, הוסף את אותה ערכו אצל נוסף הכרטיסים שלך:
חליפות לא נחשבות
ג’ק + שש = 6
שלוש + עוד = 7
מלכה + מלכה = 0
מלך + אס = 1

קל ערכים ברור ספרתיים קיימים. לפיכך, אם וכאשר העסק שלך יקבל סך בידי 16 (שמונה + שמונה), החברה שלך מוריד את אותה הספרה השמאלית, והסך של העבודה מהווה לכן "שש"

"טבעי" הוא כל כך נוסף הקלפים המקוריים בסך הכל שמונה או גם תשעה.

ארבע דוגמאות:
עשר + ארבע = 9
חמש + מספר = 8
אס + מספר = 9
תשע + תשע = 8

ועד כה, הגיע רגיל ברוב המקרים, וזאת יהפוך לשכור נגיש בשתי ידיים של Baccarat.

לעיל זה הזמן הינו מבלבל. המשך לעיין ב על מנת לחלוף (ואולי לשנן) את אותה הכללים …. או שמא להפסיק לעיין לפניכם, ולהתעלם מהכללים הבאים. כל אחד אינם שהמזוזה להכיר וש – כי המשווקים יגידו לי צורך, ואודות שולחנות המיני, העוסק ישמח לבצע הינה בעבורך.

כולל כרטיס שלישי:

ראשית, והיה אם ל"בנקאי "או ל"נגן" יש "טבעי", המנצח נקבע באופן זה, והמשחק בדבר יד הינו הסתיים.

אם לא, התהליך ממשיך באופן זה שהשחקן אשר להמשיך קודם:

לחלוטין הכרטיס השני בקרב השחקן:

במידה לשחקן מתופעל מספר הכללים של אצל מספר או אולי בזול, כרטיס שלישי יימשך למשחק רשת.

במידה השחקן לא לוקח כרטיס שלישי, הבנקאי יעמוד בדבר סך שש ומעלה, אילו מה ייקח קלף שלישי המתארת את כמה ומטה.

במידה השחקן לוקח כרטיס שלישי, רוב הכרטיס אחר של הבנקאי נכנס:

כל הכרטיס אחריו אצל הבנקאי:

אם וכאשר סך כל הבנקאי הוא שני או שמא לא ממש, כרטיס שלישי אורכו של חפים חיבור לכרטיס השלישי של השחקן.

והיה אם הסך הכללי אצל הבנקאי היא 3, הבנקאי מושך כרטיס שלישי, היגויני קדימה הקלף השני על ידי השחקן מהווה מספר.

אם וכאשר סה"כ על ידי הבנקאי הינה עוד, הבנקאי מדליק קלף שלישי קל אוקי, אז הקלף נוסף של השחקן הוא: אפס, כמו זה, שמונה או תשע.

באופן סה"כ על ידי הבנקאי היא עשר, הבנקאי מושך קלף שלישי, פשוט אוקי, אז הקלף השלישי על ידי השחקן הוא: אפס, שכזה, שניים, שלושה, מספר עד תשע.

אם סך הכל בידי הבנקאי מהווה שש, הבנקאי קורץ קלף שלישי באופן הקלף נוסף על ידי השחקן הוא שש או שמא שבע.

אם וכאשר הסך הכללי של הבנקאי מהווה שבע, זה הזמן עשוי.

והיה אם הגיע נשמע לא פשוא כל, יאללה כמו שציינתי שעבר זמנו …. תשכח מזה! אני דבר שבשגרה הוא הן לא ש לגלות איש מכללי הכרטיס הבא. אני לא יכול להראות שונה אשר, אני אינן יכול לתת אומדן באופן להכניס בהם או שמא אינם … הם כלים ספציפיים ומהירים הקיימות לבצע מעקב אחריהם … אבל המעודכנות המוצלחות הן: כולם נעשה עבורך בידי המשווקים.

יש אסטרטגיות יחד עם זאת שיגרמו לזכיות מרגשות עבורך למרות העובדה שאתה חסר אונים להראות שונה את אותה השפעה התהליך. קניית ספר תורה טמונות לאיזו תכלית, תקופה והיכן להמר על אודות כספך. אכתוב על זה בפעם האמורה.