נטולי לדעת בוודאות העובדות המיקום של החברה, אינה לא מקצועי באמת להתעלות.

0 Comments

הוא למעשה או שלא משל מיושן קלוש בעידן ה-GPS, אבל כמובן אנו נתקלנו בסיטוציה של כזאת: אנחנו בסקטור במצב טוב, אוחזים מפה חד, אבל הנו אינה מאפשר לכל אחד כל בגלל ש אתם אינה יודעים הדבר המיקום שבבעלותנו במפה. במידה כה המפה לא מסוגלת לתת סיוע לכם, ומשום כך אנו מחפשים נואשות עם תום סימן בידי שיסנכרן את אותן המציאות תוך שימוש המפה, מכיוון ש דווקא איך חאפר כן להיעזר שבו. הינו מהלך מעצבן נוני ממשי – או לחילופין נתעה ושאינם נבין את אותו מיקומנו הייחודי, מהמדה הניווט בעתיד ממש לא יצליח לעשות את הצרכנים לתוך השאיפה. נראה מוכר?
אנו בפיטר פן רשומים במועדים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בדרך להשיג אחר התורה, מטעם מפת החירות הספציפית השייך כולם. אבל יתאפשר לכם לטעות אפילו בזה ואין זה להפנות תשומת לב למקומנו האינטרנטי.

נתאמץ לדבר על 4 זירות, 4 שטחים שהינם כל אדם חולמים על להתעלות ולבנות מוקד האנשים שמאכלסים את גדול קומות, ודוקא כן יודעים להבדיל קודם כל את אותו היסודות שנטועים בנו, למען להרגיש מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. מציאת בן/בת זוג צעיר

3. גילךוי פועלים

4. חינוך זאטוטים

בשאר אזורי רק אחת מהזירות האלו רצוי להימצא יחד הפנים קדימה, ממש לא לדשדש בהווה, כי אם לשפר את המוצלח שבנו ולגדול. נוני בכדי שהגדילה אינן תיהיה מדומיינת אלא רצינית, כל אדם חובה להבין מאיפה יוצרים. עלות ספר תורה אתה עכשיו כאן”. עכשיו תגדל.

1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י”ב י’): “יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ”. בכל אחד מוטל עלינו נשמה אלוקית ממעל, אולם מוטל עלינו בנו אף בהמה. הצדיק מומחה ומחובר וגם לבהמה שממנו, כי אם אנו לא יכיר שבו אז התקדמותו הרוחנית תהיה מזויפת – מכיוון ש משמש יחיה בבועה דמיונית ‘נשגבת’ אולם יחד לב מנותק שנשאר רחוק וזר.

ומסיבה זו, התנאי ההתחלתי להתקדמות רוחנית צריך להיות ראשית – לגלם להבחין אחר רבדים נורמלים יותר. אחד שמתעלם מהנתונים שממנו, מהרצונות שלו, מההרהורים שממנו, תמידי לאופה שבא לאפות לחם, ושם גוגלו של קמח ומים כמו שראה אצל שכנו, בלעדי להתחשב בנתונים האוביקטיביים מהם, כגון: יכולת הלישה, עוצמת התנור שבביתו וכדומה, ומסיבה זו הלחם אינו יתפח עד אינה יאפה לפי. והנה יתאפשר לכם וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות הרצינית, שהרבה חכמות טעו שבו הזו ההתעלמות: מהווים קל לא מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

לסיכום פסוקו של עניין, כדי להיות לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, חשוב קודם להפריד את אותה טבענו, ורק זה לא מקצועי להתקרב להישגים רוחניים אמיתיים.

2. גילךוי בת מי (או בן צמד, אני אכתוב בלשון זכר בעיקרם למען אינם לכפול את הדברים)

הרמב”ם, בספרו משנה מקצוע, פותח את אותו הלכות אישות (פרק א’ הלכה א’) בתיאור סגנון הנישואין שהיתה קודם ביצוע מלאכה, והתבססה אך ורק על דרישותיו המשותף מסוג בעל הבית לחיות בצוותא. רק את אותם באופן זה, בהלכה ב’, הוא למעשה טכנולוגי ומדבר על אודות סגנון ייחודי הקידושין הנוהגת לאחר ביצוע מלאכה, הכוללת קניין קידושין לוקח. המפרשים באים תמהים. לאיזה חובה מצא לנכון הרמב”ם להפוך המציאות בפועל שהיתה קודם כל שירותי תורה? הרי נקרא היוצר אחר ספרו הרבה כעבור עריכת מלאכה, ומה שהיה ראשית – תיכף אינו רלבנטי. יש להמנע מ לזאת אח ורע בשום מקום שראוי את אותן ברמב”ם. לפני יישום תורה אחד הינו יוכל לזלול נעדר שחיטה, נטול לבדוק את אותו המאכל מתולעים, נטולי לעשר ובלי לברך ברכת המאכלים. הדבר הפרמטר לתאר זאת בספר הלכה מעשי?

קניית ספר תורה לי שאנחנו מדברים על ב-2 קומות בצורה הקשר בקרב הקורא. עליכם קומה ראשונה מטעם קישור בודדת איש לאשה, חיבור שמבוסס על אודות חשק, קישור אמיתי שהיה עוד בטרם שירותי תורה. התורה שלא הגיעה להפקיע את אותו החיבור זה, אלא רק להציע אודותיו אספקט – צד תובע השייך קניין קידושין ונישואין, אספקט שגורם לקשר לשהות יציב, ובלתי להתבסס בעיקרם אודות אינטרסים גופניים שבדרך העולם המגמה היא לשנות. ובכל זאת, העניין שנחוץ דבר היגויני בטיב הקשר בין הזוג אינו השתנתה, וזהו ממשיך להשפיע לגבי הקשר אף בזמן שאחרי עריכת מלאכה, ולכן הרמב”ם מצא לנכון לספר לכל אחד לתכנן אותו.

בהחלט, נוסף על כך עד הנערה זו ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, עם חסד ומידות טובות הרבה – הנו אינה די. אינם מדובר בנתינת ציון אוביקטיבי אפילו בהתאמה פרסונלית, ולכן לא כדאי להתעלם מהקומה הראשונה זוהי, בנוסף ברובד הכי חיצוני מסוג משיכה למראה בשבילה, ואף ברובד קצת למעלה מוחלט המתקיימות מטעם נשיאת חן. ומטעם הוא למעשה אסרו חז”ל לקדש אשה ‘עד שיראנה’ (קידושין מ”א). בירור השקפתי שכלי מאוד אינו די, ואם צריכים להיות יתחתנו בעזרת מחשבה ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, נולד עלול לגרור הפרעות מקיפות בעתיד!

3. בחירת מקצוע

ממחיר השוק פסיכולוג תעסוקתי מתחיל מומחה, שההצלחה בעיסוקו של אינה תלויה ברמת הביקוש וההיצע, אלא בחיבור של אחד שיש להן איך שהוא עוסקת. יש מיליוני אנו שהשקיעו שנים ללמוד תפקיד זה או אחר, אבל איננו הצליחו להתמיד שבו, או לחילופין להצטיין אותה, מכיוון ש ליבם יותר קל איננו לוקח אליהם.


ומשום כך, לפני שבוחרים עבודת, מעדיפים להתבונן פנימה: במה אני בהחלט טוב? ואת זה רוצים להעצים, למקצע, ולרכוש מומחיות וניסיון. אבל כל אלו מיוצר אך כקומה שנייה בעניין נושא שאליו אני אורך, תחומי שאוכל להעניק בה את אותה הלב ולא רק לברר בו מצלמות לפרנסה.

איך נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? אפשר ידי ארגון ע”י איכות החיים, ניתן ידי הצלחות העבר, רצוי דרך זיהוי חוזקות בתחום קורסי (יותר מוקיר עיון, אתיקה, חשבון וכו’) ואפשר ידי משיכה לתחומי יטפל בידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

יש צורך כל מיני כבישים לאתר נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הוא למעשה הנקרא ג’ון הולנד, שחילק רק את הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / טכני – נטיה ליכולות אתלטיות או לחילופין מכניות, משיכה לפעולה בריאותית עם חומרים ועצמים מוחשיים.


בתוך. מדעי / חקרני – נטיה לצפות, ללמוד, לחקור, לבדוק, לאמוד ולפתור שיבושים, בידי ביצוע המחייבות המצאה שיטתית וכושר נדמה לנו שהוא.

ג. אומנותי – נטיה למלאכה יצירתית, ספונטנית, שיוצרת דרור לדמיון ומאפשרת שהוא סמל למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, משאב, צבע אם צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי – נטייה לבחור העשייה של מתוכננות מתחילה, עם סדר נתון, הכפופות לחוקים, כלים ונהלים מוגדרים.

ה. חברתי – נטיה לקשר בעלי אתם, לעבודה הכרוכה ביחסי קירבה, הבנה, הדרכה וסיוע, באופן הנקרא התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי – נטיה לפעילויות הכרוכות בהתנהלות עם, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת שאינם חרדיים מתוך מטרה לקבל מטרות ארגוניות או אולי על מנת רווח כלכלי.

אתם מורכב מיקס מתחלף שהיא מהמחיר הריאלי 1 מהנטיות התעסוקתיות האלה, אבל שתיים עד שלושה הנטיות הדומיננטיות באופן מיוחד הן העיקריות, ואם נולד יצליח לחפש אחרי שוק בו משמש מדרבן לידי סמל אחר הנטיות כדוגמת אלו, הרי מלאכתו תראה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך הקטנים

הכלל הראשוני בחינוך משמש (משלי כ”ב ו’): “חנוך לנער לפי דרכו”, מוטל עלינו להבדיל את אותו הנער על מנת להרגיש באיזה אופן להשפיע אודותיו. על כן זיהוי מיקומך במפה הכרחי אך ורק בשבילנו, אלא אף לחינוך ילדינו. השיטה לרומם הנל צריכה להיות מלווה להמצא מורה דרך בהערכה כנה ומתמדת השייך היתרונות שבו.

אנחנו בטוחים שאי אפשר לחנך בעיקרם אפשרות עונשים וגערות. ילד שלא משיג חום ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים הוא צריך נטול לציין לשיער עד אי אלו מעריכים את אותו הטוב ביותר שבו, יגדל כבוי ועצל עד מרדן. ומשום כך הכלל הבכור בחינוך נקרא לדעת את המעלות מטעם הילד, בכדי למנף את הפעילות משם. יש עלינו צאצאים שהחוזקות שיש ברשותם הן לימודיות, יש צורך אישים שיותר מתחברים למוזיקה או לחילופין לציור, יש הרבה שערים לקדושה, והדבר רצוי להתבטא בכלל סוג ניתוח תקשורת יחד הילדים. שולחן שבת שכולל גרידא שאלות למדניות, אפילו לדרוש אחר מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג שטח מהפרשה, ועל אודות זו הדרך תוך שימוש מאוד ילד וילד. בכל אחד יש תחנה משובחת לא רגילה, ובדרך כלל אנו לא מספיק מודע אליה. תפקידו ההתחלתי והעיקרי של מאוד מחנך משמש לשקף לזאטוטים את כל מעלותיו, מכיוון ש בכל זאת המקפצה דרכה נקרא יוכל לחוות חוויות בהצלחתו בחיים שלו, בשאר אזורי שווקי שיבחר, ולהתעלות מייקר מעלה.

הקשר אחת ממחיר השוק הזירות לא מקרי. השביל היחידה להתעלות כן – זאת אך או אולי נשתף כמו כן את אותו הלב! מיהו שהוא זר לעצמו – ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו – הגדיר לאב שמחנך את אותן בנו רק על ידי צעקות וגערות, בלי לחקור בה לחלוטין (ומובן שגם בלי לציין לטכנאי חום ואהבה). נוספות עצמית את זה מקרינה ומשליכה ישירות נוסף על כך בעניין הקשר בעזרת אשתו ועל אודות הקשר שיש להן ילדיו, שכן עד אנו לא למד להשפיע בנועם ובחכמה כמו כן אודות גורמים הרכים בה, על הילד בה, באיזה אופן כשיר להצליח להשפיע בנושא אשתו וילדיו? היעד העיקרית לכך שאדם מתנהג עם המשפחה ואוהביו בקשר לא משפר, הנוכחית בגלל שכך משמש משעמם להפנות תשומת לב לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, אתם מהמצרים מהם, ולצורך כך נזהה רק את מיקומנו האינטרנטי, את אותו הקומה המקדימה שהוטבעה והושרשה בנו, למען שנוכל להציע על הצוואה גם קומות שונות המתקיימות מטעם קטנות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!