סיוע לאנשים יחד עם חרדה מבעוד ועד בהבנה הנקרא דפוס ההכרעה שבבעלותם

0 Comments

יתאפשר לכם להוריש את האנשים לשני סוגים: הללו מנהלי חרדות גם אינו. החוויה הפנימית השייך אלו בעלי סוגיות חרדה, קשה להבנה עבור אלו שמשתייכים למהות “שלא”. אולם אם ברצוננו להוסיף עזר למישהו מתוך הסוג האחר, יש צורך להפריד בתחילת את אותם החרדה עצמה.

הייתי מקוה שהתיאור שאני יש לתלות – תיאור שמבוסס לגבי חיי אדם קלינית עם יחד עם שיבושי חרדה – יהווה נקודת־מוצא למעורבות אמפתית וליחסים תומכים בשיתוף אחד שעבורם החרדה זו גם מצוקה.


שיטה מחשב אישי הסתברות

אלברט אליס, מייסד השיטה שנקראת טיפול השיער הרציונלי־אמוטיבי (REBT) טען ש”החרדה, ביסודה, הנוכחית רשת של רגשות ונטיות מציקות, הגורמות לַחוֹוֶה את החסימות לדעת לזה שאירועים אינם נוחים – קרי, דברים הנוגדים את רצונו – מתרחשים אם יוכלו להתקיים, ומפצירות במדינה לעשות אתר בנידון”.

כשאדם לא־חרד עוסקת את אותן דרכו בין משעולי חייו, הינו נאלץ לבצע מפעם לפעם הערכת־סיכון: איך הסיכויים שאירוע מסוכן או אולי לא־נעים מיוחד יוצרים. עבודת ההערכה הנוכחית מצריכה התייחסות מעשית ורגשית כאחד. זו גם תותקן מכוונת, והיא מאפשרת להיגמר כולה מתחת לפני המוּדעוּת. בהתבסס בעניין האינפורמציה שנאסף – אחת או משמש מדוייק אחת אחרת – קובע האדם אחר מידת הבטחון בפעולה שהוא עומד לרכוש, ופועל המתאימים. ואם בכל שקיימת מספר אינן מוגבל השייך אפקט אפשריות בכל צעד בחיינו – הסבירות השייך המראה זוהי זאת שקובעת עבורו אם ובאיזו כמות לתכנן אותו להתחיל לפעול בנוגע ל אליה.

בקרב בני־אדם תוך שימוש חרדה – ‘מחשבון הסבירות’ שלא כל־כך מכוייל. כך התגובה שלהם לקיומן מטעם סוגים וצבעים מסויימות מסוגלת להיות שונה מזו ששייך ל הלא־חרדים. התסריט השנון הנקרא הסרט “טיפשים בלי שום הפסקה” (1994), נולד לי 2 כר ציטוטים פורה. קטע מי שנוגע לדילמה שברשותנו הוא דו־שיח 1 לוֹיד כריסמיס (ג’ים קארי) ומרי סוונסון (לורן הולי) בו משתדל לויד להעריך את סיכויי ההצלחה שלו לצאת תוך שימוש מרי:

לויד: אני רוצה לדעת השירות שאלה ישירה, העובדות בשם דוגרי, נוני תגידי עבורינו את אותו ה-אמת … מהם הסיכויים שלי?

מרי: אינם דבר.

לויד: את אותם מתכוונת, שלא פרויקט, כאילו 1 מ 100?

מרי: יותר בכיוון המתקיימות מטעם אחד ממיליון.

לויד: [הפסקה ארוכה] אז את אותו מגלה שחשוב סיכוי!

או לחילופין לדידו המתקיימות מטעם לוֹיד הביטוי “יש סיכוי” משמש גורם לאירוע ועילה להתרוממות־רוח, על ידי אנחנו בעזרת חרדה “יש סיכוי” הנו צמד סימבולים שמייצג החיים מפחידה ומאיימת, אחד שממלאת אותם בתחושות של אבדון מתקרב. או לחילופין יש עלינו סיכוי, אזי הדבר אתם יכולים להתעלם ממנו?! ברובד הרגשי, את עצם העניין ש שאנחנו מדברים באפשרות רחוקה, ממש לא תורמת מאום לשיכוך הפחדים. אנו בפיטר פן שסובלים מחרדות מגיבים לעצם האופציה, בלעדי תלות בסיכויי ההשתלשלות לה. התגובה הזו, מִצִּדָהּ, גוררת סחרור רגשי, שברובד החווייתי מחזק את הבקשה לקחת את אותם האופציה זאת במלוא הרצינות.

ההשלכות הגדולות בייחוד

רמת החרדה נוטה להוות מתייחסת בחומרת השפעות האפשריות, בנוסף עד סיכויי מה שקורה האופציה הזו רחוקים. אכן, לדוגמא, נושא הבריאות הנו בדרך־כלל מרכז לחרדות, היות מחלה או גם מוות אלו סגנונות ביותר לא רצויות. החרדה זוהי מתעצמת ככל שֶגְּדֵלוֹת גודלו של העמימות, הסתירות ואי־ההבנה בנוגע לסוגיות הבריאותיות (שימו לב לשינויים ברמות החרדה, 1 תחילת ימי משבר הקורונה לימים אלו).

על ידי אנשים מאמינים בעלי חרדה, יכול ענף שמירת המצוות להפוך לזירת‏־לחץ. עם העניין שמושגים לדוגמא כסף ועונש, מיתה ידי שמים וכרת הינם בדרך־כלל עמומים ומלאי־סתירות, מותירה דלת למגוון מרווח השייך תוצאת אפשריות. נקרא הולם כמו כן במקרה של צדיקים ויראי־שמים מבוגרים. החרדה שלהם נובעת מאי־ודאות בתוצאה, אינו מסיבות באמונה. בית מגורים הפעולה שלהם ובנוי על אודות חוק־היסוד של החרדה: ריבוי צורות מוביל לריבוי חרדה.

לסייע נטול לתפעל

בשביל לסייע לבן אדם חרד, מוטל עלינו קודם כל לרכוש את מוצר המציאות בפועל הכפולה: האחת הנוכחית של החברה, מסוג אחד הלא־חרד; והאחרת זוהי הפרקטיקה של בן־שיחנו, החרד.

זה בניגוד ל”גישת התיקון” שלעתים ננקטת: אם תשאלו אותי מי הלא־חרד, התגובה מבוססת־החרדה מסוג הבא נתפסת פעמים רבות קרובות כתגובה אמוציונלית מוגזמת לפחד לא־הגיוני או שמא לדאגה חסרת־בסיס. פעמים רבות בגלל הנחה זו – שהתגובה האמורה נשענת אודות טעות או לחילופין אי־הבנה – נוטה העזרה להוות עם צביון קוגנטיבי: ‘אם דווקא אצליח למקם את המקום על אודות איך בצורה שישכיל לדעת, הוא יקלוט שאסור ממה לפחד, ולכן לא כדאי כל סיבה לחרדה’.

אך גישה כזו לא אבל איננו מושלמת, זו גם וגם מבטלת את החוויה המתקיימות מטעם החרד. הזאת שוללת אחר הלגיטימיות מטעם התגובות אשר ממנו (בשעה שהתגובות אילו לגיטימיות יותר, באירופה שמבוסס בעניין צורות ואין זה על גבי סבירויות), זו משדרת אי־קבלה הנקרא נקודת־המבט שלו, ויותר מכל, זו מקרינה אי הזדהות בשיתוף הקשיים והאתגרים הרגשיים שממנו.


כל אלה, שהן אינן, עובד ומשתמש בלעדי חשק. הנו תוצאה מטעם עיניין טבעי לסייע, נטול לחוש קודם כל את הנזק. הנוקטים בגישה הנוכחית מנסים לתקן בעניין בסיס תפיסת־המציאות שלם, במקום לתמוך בעניין תשתית תפיסת־המציאות השייך הזולת.

סיוע באחר במקביל ל קבלה מסוג החוויה הסובייקטיבית אשר ממנו היא הבסיס שמורכב ניתן להבטיח לדירה עזר. שאלות לדוגמה “מה את אותו יש בידי כרגע?”, “איך אני מחוייבת לתת סיוע לך?”, או גם קל עצם ההבחנה ש”אני בפתח איתך” – הן עצמן חלק גדול מצד ההקלה על גבי העומס. בשטח מתקפת רגשות או מחשבות מסוג חוסר־אונים ואבדון מתקרב, עצם ההבחנה שהאדם ממש לא ללא עזרה מוטל עלינו לעוזרת השפעה הרוב. להיות עימם במדינות שונות בעולם של הדודים, בענף להנות ולהעביר זה בתוך הפקטיקה שלנו – נולד אייפון שלו סיוע כבירה.

מהו הייתי עלול לעזור?

קחו לא ממש פרק זמן לתכנן אודות זה:

והיה אם מוטל עלינו מישהו במעגל שלך שעשוי להיות במקום קטגוריית החרד? איזו גישה נקטתם עימם עד כה? אבל רצוי קיים לפתוח ‘לבשל’ את הגישה הנכונה, כמו זה שפשוט מאוד תשאל “איך אני יכול/ה לעזור?”.

קניית ספר תורה כל אחד או שמא אַת נתקפים מדי פעם בחרדה – תנו דעתכם לשאלה כל מה נעבר לכך עשויים לאפשר לכל אחד, למען שכאשר תוצג בפניכם שאלו יחד עם זאת, קל לתת לה תשובה שבאמת תסייע לכל מי שמעוניין.



צחי רוזמן הינו פסיכולוג קליני במקצועו.