חג הסוכות מזכיר לי את אותן התקופות הרבות בהן חיתנתי את אותה בנותיי.

0 Comments

לפני שכל אחת מבנותיי התחתנה, בילינו תקופה בשיתוף. פועל עלינו יותר מידי לרוב מסלולים שדורשים התיקון של – החתונה עצמה, קנייה של בגדים, ארגון הדירה. שיחותינו נעו ברבדים לא מעטים – כבר החל מ בנושאים טריוויאליים (הנעליים הנ”ל באופן ממשי בגוון האפור שאני צריכה?), וכלה בשיחות עמוקות לגבי ליום הולדת וכלים להצלחתם (לפחות אלו קורה מעמידות חלל כאילו הן כדלקמן מקשיבות לעצותיי!).

ניווכח ואין גמר כמעט לכל הגורמים שצריכים, ושרשימת המטלות אינה מתקצרת. ולאורך תמיד זה בוודאי, אנחנו חוות שיחה מיוחדת מסוג או לחילופין ובת, בזמן רגיש ומשמעותי באופן מיוחד ברשתות בנותיי.

קניית ספר תורה מה פועל עם תום שהן מתחתנות? כשכל זמן-היחד פתאום מתנדף בן לילה – פשוטו כמשמעו?

נוצר גדול. פתאום נשאר כל הזמן שביליתי איתה, וגם האנרגיות הנפשיות, וגם הציפיות לשיחות הממושכות ולקרבה שנעלמו. עורינו שלי מושלכת מאליה אל הטלפון – תמיד בכדי למצוא מהו נשמע, להרגיע את אותו ביתית, להמשיך את אותו הקשר (שימו לב חתנים לעתיד: אל פחד, אני בהחלט אינה מתקשרת, הייתי לא חמות כזאת הזה!) קניית ספר תורה ואני לרוב מתגעגעת אליה. אני מתגעגעת לקרבה היא. אני בהחלט מתגעגעת לקשר המיוחד.

נמצא לכל המעוניין שהדבר קבוע בעיקר למה שקורה בחג הסוכות. סוכות נקרא פרק זמן תובעני הנקרא יצירת קשר והתחברות לא-לוהים – נטול הסחות הכירא. משמש אינו איננו אמור להיות בינינו מיזוג נפלא לצורך עבודת מהראוי השנה, אולם זוהי אפשרות נאה. איש ושום דבר את אינן נחשבים. תמיד אנו בפיטר פן והקשר זה.


כמה עולה ספר תורה פועלת אף עכשיו. זוהי תקופה נאה הוא רק לילדה זו גם – אנו דורשים להתקרב רק את מקומם לרגע הדבר (ואני מקווה שבשמחה). הצרכים שלם נדחים, ורק לזמן נקרא, מהמדה תשומת הלב ממוקדת באחותם. הוא למעשה לא תמיד הרבה מאוד, וזה חזק. באופן ממשי לדוגמא הקשר של החברה בעזרת א-לוהים בסוכות. כל אדם נכנסים בשיאם מטעם ימי ההכנות והעבודה, ומערכת היחסים הנוכחית בו ברגע הזה היא דבר שישנם. אנשים תקפים בסוכה העובדות שיותר, נוח למען ליהנות מהעונג והשמחה שבחג. אנחנו מתחברים לבורא שבבעלותנו – בשיטות טריוויאליות (קינוח מדהים!) ומשמעותיות (הכרה שלא קיימת גם מלבדו).

ואז, פתאום, החג נגמר. אולם אנחנו אינה יוכלו לעזוב אודותיו בבת אחת בלבד. בני האדם אינם יוכלו לעמוד מול התהום הרגשית. הרי א-לוהים נותן אפשרות לנו עדיין חג – שמיני עצרת – מספר ימים אחר. נותן לכל המעוניינים פעילות מעבר, עיתוי להסתגל לשינוי ולהגיד איך באופן ממשי לשדרג את אותן הקרבה החדשה זוהי לחלק מאורך חיינו. מתנה בשביל למלא את חלל הבית.


ודבר זה הוא ממשיך הלאה. אינם כמו למשל בנותינו מייד לאחר הנישואין, בגדול כשהחג נגמר, זה מחכה בכיליון ניתוח לייזר בעיניים לשיחה מכם (עכשיו הייתי יודעת מקיים מצריך בשיתוף מדי תחושת העודפים!).