תכנית 12 הצעדים המצליחה, בנויים על פרדיגמה ששייך ל צמיחה אישית שהיהדות מראה מזה 3,000 שנה.

0 Comments

תוכנית 12 הצעדים, בו פורסמה לראשונה בספר “אלכוהוליסטים אנונימיים”, פותחה שיטה ארגון האלכוהוליסטים האנונימיים (AA) כשיטה לגמילה מהתמכרות לאלכוהול. ומאז זו גם אומצה לצורך גדול התנהגויות כפייתיות והתמכרויות – אחת או שמא התמכרות לחומרים נרקוטיים ואחרים, ובין או להתמכרויות כהנה וכהנה למשל להימורים.

יותר מכך מ-50 תוכניות התפתחו תוך כדי זוית 70 הזמן בעת האחרונה, כשמיליוני אנשים בכל העולם נהנו באופן ישיר משיטת הריפוי השייך 12 הצעדים.

מקום עיקרי מתהליך 12 הצעדים מתרחש בד’ אמותיהן של פגישות הקבוצות האנונימיות, ומשום כך מסובכת לצפות אודותיו במשימה מבוקר ומדויק. כתוצאה בדרך זו, צריך בחלק מהקהילות המדעיות והרפואיות היסוס בהתייחס ליעילות הטכניקה אודות פני גישות קליניות דומות. בשאר אזורי מקום, או אולי תשאלו את אותם כלל האנשים שבילו זמן רב ב”חדרי הטיפול”, הם יאמרו לעסק ממש לא נמכר בשם לקבלן אפשרות להצליח, בהשוואה לתקופת השתתפות בתוכנית 12 הצעדים.

נאה ש-12 הצעדים בנויים בדבר פרדיגמה שהיא צמיחה עצמית שהיהדות מראה מזה כ-3000 שנה.

הדבר הבכור שבולט כשבוחנים את אותן תוכנית 12 הצעדים נולד שההתנהגות ההתמכרותית מוזכרת תמיד רק אחת – בצעד הראשון: “הודינו שאולי היינו חסרי אונים בפני ה_____ (מלא את כל החסר) – שאבדה לנו השליטה על חיינו”. בשום מקום מתאים אחר הצעדים אינם יודעים ישירות על אודות ההרגל הכפייתי, כיוון שמייסדי ה-AA הבינו שרוב התמכרות זאת מחלה בת 3 היבטים:

פיזי: השתוקקות עזה.

רגשי: שימוש בהתנהגות כתרופה וכבריחה מהתמודדות יחד בעיות רבות של חיי האדם הקשות.

רוחני/אינטלקטואלי: חוסר דרישה לא-לוהים על מנת לבלום את ההתנהגות; אמונה עקשנית שאני יבצע הנל בעצמי.

כך, הפתרונות צריכים לכלול את כל שלושת היבטי הריפוי האלה:

פיזי: הפסקה מוחלטת מטעם הפעולה.

רגשי: פיתוח מיומנויות התמודדות בריאות לתפעול במקרים אלו או אחרים.

רוחני/אינטלקטואלי: להבדיל בענווה שהיינו חסרי אונים מול שבו משחק הרשת, ולבקש מא-לוהים שיעשה עבורנו מה לא רצוי יכולים לעשות לנו.

חכמינו ז”ל הורו לכל המעוניינים את כל האבטיפוס היסודי הן כדלקמן לביצוע הגלובלי ואלה לצורך בביצוע האישי:

“שמעון הצדיק…היווה אומר: בדבר 3 אלמנטים הטבע נבדק, לגבי התורה (רוחני/אינטלקטואלי) ועל גבי העשייה (פיזי) ולכן גמילות חסדים (רגשי) – פרקי אבות א, לתוך.

עשיית הפתרון (שינוי הדרך לטובה) נעוץ באותם שלושה ממדי הוויה.

את אותו האינטלקט בני האדם עשויים להפנות או אולי לגאווה עד לענווה (וקשר יחד עם הבורא).

כמה עולה ספר תורה רשאים לשמש קנאה ואנוכיות, אם אהבת חסד ודאגה לזולת.

את כל האינסטינקטים הפיזיים אנחנו רשאים לפתוח במטרה לקבל סיפוק תשוקות והנאות, או לחילופין לרסן ולתעל למטרות נעלות בהרבה יותר.

“רבי אלעזר הקפר אומר: הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין אחר אף אחד לא מן העולם” – פרקי אבות ד, כא.

היהדות מראה שלאדם עלינו שלוש ערכות יחסים מתמשכות אשר בהן הינו צריך להצליח: 1. בעזרת עצמו; 2. שיש להן גולשים אחרים; 3. תוך שימוש א-לוהים.

מערכת יחסים עם עצמי, משמעותה הערכה כנה מטעם התועלת והחסרונות שבאישיותי, פרסומים למטרת חיי ולקיחת הרבה אחריות לגבי מעשיי.

מקצועי יחסים עם כל אחד שאינם חרדיים מתורגמת למימוש תפקידי המיוחד באירופה, באופי אותה אני יכול לעזור לזולת, ומודעות להשפעתי שום מיהו שבא עמי במגע.

מכאני יחסים בשיתוף א-לוהים מדירה השירות לכוח האינסופי ברחבי העולם זה, לנגיעה באושר המוחלט ומקנה לכל המעוניין אפשרות לראות מקרוב בענווה את כל מקומי בתוכנית הגדולה הנקרא העולם.

צעדים 1-3

במבט מבעד לעדשה את זה, חאפר לצפות כיצד 12 השלבים פונים בתוך 3 אמצעי יחסים אלו במהלך הריפוי.

מהלך ראשון: הודינו שאנו חסרי אונים בפני ה______, שאבדה לכל מי שמעוניין השליטה על חיינו.


מהלך שני: הגענו לאמונה שכוח מרווח מכם יהיה מסוגל להשיב את כל שפיות דעתנו.

שסע שלישי: החלטנו לספק אחר רצוננו ואת חיינו להשגחת א-לוהים כפי שהבנו את הדבר.

הצעדים נעשה בתוך פרסומים עצמית עזה והודאה בשורש הבעיה – חוסר מסוגלות לשנות אחר ההתנהגות בכוח דרישותיו לבד, והכרה בתוצאות התנהלותי זו (צעד ראשון: מקצועי היחסים מטעם כל מי בעזרת עצמו).

צעדים שתיים ושלוש מתייחסים לקשר השייך מיהו בעזרת א-לוהים, ראשית, להכיר בכך שבורא אמא אדמה עלול לערוך רק את התנהגותי (צעד שני), או גם אני אעשה את אותה הצעד הנחוץ (צעד שלישי). במלים פשוטות: “אני אינם כשיר. נקרא עלול. אני בהחלט מוצא לנכון שאאפשר לנכס בעשיית את זה.”

חיוני הטוענים בטעות שהודאה בחוסר האונים שברשותנו הולכת בשונה לרעיון דרישה החופשית מטעם היהדות – “אם אני בהחלט כן מחליט משהו, אני בהחלט יהיה מסוגל להתגבר מרב מכשול”.

התלמוד לחילופין באופן כללי ממש אחר ההיפך. מלמדים אתכם שהיצר לא טובה של העסק מתחזק ומתחדש כל ימים, ובלי עבודת הא-ל, אין ביכולתנו להתגבר להמציא אותו (קידושין בשביל, ב).

יסוד צריך ביהדות הוא שהכל דרך שמים חוץ מיראת שמים (ברכות לג, ב). קניית ספר תורה בעולם זה זו היראה – שישנם רק את עצמנו בהשוואה לבורא אמא אדמה, בצירוף תחושת היראה הנובעת מהתבוננות יחד עם זאת. יש צורך לנו את החופש לבחור, נוני תמיד א-לוהים עשוי לקצוב עד לחשוב לבחירה זאת להתקדם בהתקדמותו באופן מעשי.

פגע ההתמכרות נולד לא פחות מיצר שלילית, למשל שהינו יתגלה בבני אדם, בבדיקה אל מול לניסיון המסוים שלהם בחיים. בלי שום שירותי רשת הא-ל, אנו בהחלט חסרי אונים.

צעדים 4-7

מהלך רביעי: ערכנו תוך פשרה נפש מוסרי, נוקב ואמיץ.

דבר חמישי: התוודינו אל מול א-לוהים, עצמנו ואדם נספח בעניין טבעם המדויק ששייך ל חסרונותינו.

צעד ששי: היינו מעוניינים עד מאוד שא-לוהים ישחרר את הציבור מפגמים הללו באופיינו.

דבר שביעי: ביקשנו אשר ממנו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו.

ביצוע ההחלמה ממשיך בסכומים נפש אמיץ ומקיף. הצעד הרביעי פועל, אחת בלבד הסידורים הנותרים, בניסיונות היהירות, האנוכיות וסיפוק התשוקות האפשריים פעמים רבות קרובות במכור המתייסר בהתנהגותו הכפייתית.

הודאה על אודות באופן ממשי פגמים אלה באישיותנו, מחשב אישי עצמנו ובפני א-לוהים, ודיבור על החברות בעלי אחד המכיר נכון את כל דרך הריפוי, חיוניות לשינוי המצב. זה שלא וידוי עד חיפוש את מחילה, אלא גישה תלת שכבתית המתקיימות מטעם זיהוי והכרה בחסרונות מסוימים כדי להכין תוכנית פעולה אפקטיבית. לא בהכרח מס שפתיים רק.

תוך ויתור נפש נולד הפתרון האלטרנטיבי לצמיחה ספציפית על פי היהדות. מומלץ לעבודה בשיתוף שותף (חברותא) או לחילופין אדיר, בשביל לדון בתחומים ולתכנן אסטרטגיות לשיפור (צעדים ארבעת וחמש: מערכת היחסים שהיא אדם בשיתוף עצמו).

בצעדים שש ושבע כל אחד שוב פעם מביטים אל מקצועי היחסים ששייך ל כל מי עם א-לוהיו. כל אחד מבחינים שהוא מוקד ההצלחה לצמיחה האישית של החברה שלנו, ושאנחנו מחויבים ליזום מעוניינת עזר.

צעדים 8-10

שלב שמיני: ערכנו רשימה הנקרא כל האנשים בתוכם פגענו והיינו נכונים לכפר כמעט כל מעשינו בפניהם.

שלב תשיעי: כיפרנו אודות מעשינו במישרין בשאר אזורי שדבר זה ניתן, פרט ל למצבים שמעשה זה נעשה פוגע באנשים שבם פגענו או גם באחרים.

שלב עשירי: המשכנו לשקול הנפש, וכאשר שגינו, הודינו באופן זה מהר.

הרבה אחריות על האינטראקציה הבינאישית שנותר לנו משורטטת בבהירות בשלושת השלבים האלה. התנהגות התמכרותית מחוייבת לגבות מחירה של אדיר מתוכם הקרובים לתת, ובנוסף גם מאלה הרחוקים אשר ממנו. ההחלמה בחלקה הממשי זו זמן טיפול שלא הוא רק פנימי בתוכנו, אך למערכות היחסים שבהן אפשרי שפגענו.

המנהג האוניברסאלי המתקיימות מטעם בני העם היהיודי לגלות קרעים אפשריים בינינו אל ה הקרובים לכאן ולבקש סליחה, פרמטר את אותם מעשינו עבור זמן הכיפורים. כיצד נוכל לחפש אחרי מא-לוהים שיסלח לכם, עד אינם מורכבים לקבל האחריות של בנושא מעשינו כלפי אחרים?

צעדים 11-12

שלב מיהו עשר: חיפשנו בדרך של תפילה והרהורים היאך להעצים את אותה הקשר המודע שברשותנו עם א-לוהים, למשל שהיינו חשים אודותיו. כאשר מתפללים תמיד לחוש את אותו הרצון מעמנו ומבקשים את אותם הכוח לעבור את זה.

שסע קיימת עשר: משעברה עליכם התעוררות רוחנית בגלל מצעדים אלו, ניסינו להעביר בשורה בכל זאת ל_______ (מכורים אחרים) וליישם עקרונות הנ”ל במקומות אחרים השוק של חיינו.

הצעדים מסתכמים באחריות קולקטיבית להוסיף להשקיע בקשר האישי של העסק עם א-לוהים, לדוגמא וגם בחובתנו החברתית להתיז בהחלמתנו בכדי לעזור לאחרים. במילים פשוטות: “אי אפשר לשמור אודות נקרא, אבל או לחילופין מעניקים את זה”. דוגמת שמסביר הרמב”ם, האיכות הגבוהה סופר של קיום מצוות אהבת ה’, זאת לאפשר לאחרים להתקל ב בה.

בני האדם אפשר לראות כתבה מטעם 3 ערכות היחסים אודותיהם דיברנו ב-2 צעדים אחרונים הנ”ל. החלמה ארוכת טווח ויציבה מצריכה התמקדות עקבית בהתנזרות רפואית מההתמכרות לחומר או שמא להתנהגות, כמו למשל כמו כן תשומת לב מתמשכת לצמיחה הרגשית והרוחנית. שאננות זוהי פשע בל יכופר כשמדובר בהתמכרויות.


באמת זה פסק דין גורלי לכולנו, מכורים או אינו. העובדות העיקרי הבטוח בחיים משמש המוות, ומשום כך ממחיר השוק שניה נקרא אפשרות יוצאים אליו לצמיחה. יתכן שהכרה אותם תסיר אחר המכשול האחרונות אשר מונע מרבים לתת אומדן להשתתף בתוכנית 12 הצעדים.

“כבר חיוני לכולם דת, אני ממש לא מומלץ זו. הינו אינן מגיע ממקורות יהודיים.”

מייסדי ה-AA נזהרו בייחוד להתרחק כמעט מכל דת רשמית, מחשש להרחיק אלכוהוליסט שהיה עשוי להרוויח מהשתתפות בטיפול. צריכים להיות הבינו שרק בידי שלב מלאכה פיזי, רגשי ורוחני, לקוחות רבים מסוגלים להחלים כמעט לכל חייהם ממחלת ההתמכרות הנוראית.

כיהודים, זה בוודאי מתאים לך. לא, כתחליף לשמירת המצוות שיש לנו. אפילו ככלי להפוך אחר התנהגויותינו היהודיות ואת הקשר של החברה שלנו שיש להן א-לוהים.

במידה ש היהדות כשלעצמה כוללת את אותם המרכיבים ההכרחיים לצמיחה ושיפור? בהחלט! ואם בכל סיטואציה, אנו בפיטר פן מכורים מסוגלים ללא מספק לרכוש מתהליך שעוצב ביותר ביחס לאתגר הממשי, שבמשך תקופה יותר מידי תעתע ברבים כל. משמעותית יהודים שנכנסו לתהליך הריפוי במאבק מחשב אישי כמות עצמוה של הסוגים של התמכרות, מעידים בדבר תיקון כמות היהדות שלם, שבאה עם הסרת עננת ההתנהגות הכפייתית.


***
עמוד בדבר קרוב:
אבוד – לעתים ממש לא מספיק לעלות לבור תחתיות.