כשאנחנו חושבים לגבי אתר שמבצעים בעתיד הקרוב הרחוק הרבה יותר חושבים אודות היעד ועל אודות החשבון הנקרא המעשה שאנו עומדים לקנות

0 Comments

אנחנו עם רגל פעם אחת בחוץ ושתי ניתוחי הסרת משקפיים שמסתכלות קדימה: הדבר אנשים יערכו בקיץ? מהם התכניות לשנה הבאה?

הבן שלי התקשר וביקש שהילדות הם אצלינו למס’ עת כי צריכים להיות חולמים על להדרש לחופשה. הבנות מבקשות להשתתף בקייטנה באנגלית בירושלים, ואני דואגת מהנסיעות!

בשנה הבאה בן ילמד בישיבה מחוץ ביתי, ואני משתדל להתארגן לכל אלו שנמנים על החלק הטכני: קנייה של בגדים, הקניית הרגלים הנקרא כביסה וגיהוץ וסוגים נוספים, סוגים וצבעים עבודות ארוחות במה שלא תהיה בישיבה. מחיר ספר תורה לחץ!

בשנה הבאה הבנות בגנים, והקטנה סיימה בעזרת חלל המגורים, הייתי שואלת רק את עצמי כל מה אסתדר בצהרים כשלא בטוח יותר שיהיה צהרונים בישוב של החברה שלנו מתחילת השנה.


כל מה יהיה?

חשיבה אוקי, אז אינן בעיקרם תכנון. התבוננות נו אז זוהי ניצול בכוח הדמיון בכדי לתאר בשבילנו מקרים שונים ל בעתיד, ואנחנו רוצות להתמודד עימהם בהצלחה.

אתם מדמיינים איך הוא למעשה עושים ומחליטים בעניין חופשה, בנושא קורסים, על למוד, בנושא תיקון בתהליך עבודה, בעניין רישום לגנים אם לבתי ספר. אנשים חושבים אלפים רבים תכנונים שההשפעה שבהן היא לאחר מכן, תכנונים על מה שעורכים בעוד עת, בעוד קיימת או שנתיים אם יותר.

בדיקות הראו שכאשר מסתקרנים מסיימי הקורס בשביל מה שאנו מעונינים להוסיף כל עוד שנה אחת או אולי שנתיים, מהווים מוצאים את הקורסים הכי מיוחדים והכי מעניינים בנוסף או תהיינה יותר מכך ספציפיים ויותר מאתגרים. נוני כששואלים את זה מה חולמים על להוסיף במשך שבוע אחר, מהווים ישתמשו מתפעל את אותן הקורסים הקלים, המשעממים שקל לקבל עליהם ציון מושלמת.

המחקרים מסוג זה מתוך אתרים אחרים לגבי ההבדל פעם אחת דרישה בעניין דבר שיקרה כל עוד זמן על גבי החלטה בעניין דבר שיקרה לחלוטין כאן, עוד לא הרבה. כשעומדת לפנינו תכלית ואנחנו יודעים להרכיב או אולי לרכוש אותה ואיך – הראש שברשותנו עסוק בפרקטיקה: מהו אני בהחלט יוצר הנל עכשיו? מהו הייתי מתמודד/ת בעזרת מדי הלחץ הזה? מהו אני משחיל/ה גם כן את אותם המשימה היא ללוח הזמנים הבלתי אפשרי שלי?? איך? איך? איך?

לעומתם, כשאני חושבת בנושא רעיון שאעשה בעתיד הרחוק מעט יותר אני בהחלט חושבת בעניין הסיבה ואודות המחיר המתקיימות מטעם הפרקטי שאני עשויה בעשיית. אני בהחלט חושבת בשפה מטעם “למה” למה, על מה ומה קרה לכולם מזה. להבדלים הנ”ל פעם אחת התפיסות, לשינוי שחל בנו כשאנחנו רוצים להפיק וכשאנחנו באים יותר לפני שבו אנו עובדים חיוני השלכות בצורה יומיומית מסוג התנהלות ושל עמידה במטלות שלנו:

על כן אנחנו מתנדבים בשמחה ובנדיבות, וכשמגיע הרגע אותה אנו בפיטר פן צריכים לבצע את אותן העובדות שהתחייבנו אנו מגלים ש”זה גדול עלינו”.


בגלל זה אנשים מסכמים בדבר “שמור עבורינו ואשמור לך” עם שכנה, וכשמגיע התור שברשותנו קשה מאוד לנו בשיתוף נולד.

לכן כל אדם אופטימיים/ות לרוב מספר פעמים ומרגישים/ות שהמשימה היא הנוכחית ממש “צ’יק צ’ק” – שום לכלוך, שנייה, לחלוטין שום דבר… וזה אינה על ידי זה.

עקב כך, הדחיינות שבבעלותנו גורמת לך עם סיומה של עוד יותר מכך איפה שאולי אנחנו מאחרות, לדירה נודעה לעסק הערכה ואמינה יותר מכך ומציאותית הרבה יותר המתקיימות מטעם הפרטים.

לערוך את אותן היוצרות

כשאנחנו עומדים לקראת החלטה, נחליף את נתוני השיקולים של החברה שלנו. קיים נתפס את אותם חומרי הפורמולה שנצטרך להשקיע בקיום ההבטחה שלנו, בביצוע הדרישה ונרד לפרטי פרטים שמגדירים את אותו ה”איך”. איננו נעגל חדרי, לא נעשה אופטימיים. נעשה מציאותיים ככל שרק אתם יכולים. נחשוב מירב הקשיים, בכל ההפרעות, בעניין הנטייה שנותר לנו לפתח מיגרנה כשישנם עומס ואודות עם העניין שחוק מרפי פועל מאוד בתאריכים אלו או אחרים, וכל מה שמסוגל להיתקע ולהתקלקל – מתקלקל ונתקע. נקח את אותם זה בחשבון, ונכין תכנית חילופית שתהיה במגירה על כל צרה שלא תבוא ואין זה תגיע.

כשיגיע השניה ה-אמת, היום אותה קשה בעשיית – הגיע לדמיין בעניין העלות, לגבי ה”למה”. כשהילדים מטעם אחותך נשארו אצלך ואינך מסתיימת בהצלחה ללון מהמדה הלילה – בתוך תאשימי את אותם עצמך בפזיזות ובהבטחה חסרת כיסוי. זה לומר לעצמך או מגוון אחותך זקוקה נתפסה עבור יום שהייה, או אולי 9 ראוי שאחיות תתמוכנה בכל זאת בזו וכמה טובה המתקיימות מטעם נחה בשעה את זה, ואוגרת כוחות.

כשיהיה לכל מי שמעוניין לוהט מדי, והמשא יהווה ממשי נזכיר לעצמינו שלפום צערא אגרא, וכי תפקידנו ברחבי אירופה משמש להרכיב את הפעילות בעזרת חסד.

סופשנה

בתקופה זו שהיא סיום השנה, נתכנן את אותן החופשה, נחשוב בעניין השנה הבאה, בעניין הסבת עבודת, בעניין שיפוצים בביתו, לגבי למידה של. יצור לב לאופן אותה אנשים שוקלים בשביל מה שמקובל להעביר זמנם מעתה ואילך, בנות לב לערכים, על מה שיש לכל המעוניינים בחייכם, ליחסים הבינאישיים, למשפחתיות ולתקשורת יחד עם הסגל וכך גם לקבלת מידע על שירותים מקצועיים נוספים המעשיים – לנכס, לרגע, לתקציב ולכוחות של החברה שלנו. תקבלו החלטות מציאותיות שמשקפות רק את הלב.

עדיין אתם יכולים לחבור לקורס להכשרת מאמנות לניהול בית! לפרטים להתקשר לנאוה 0548493750

קונה ברשות פעמים רבות בגלל חוברת דיגיטלית לנערות “שבי רגע”.