Auto Draft

0 Comments

לפני כמה שנה השליך הנער האמריקאי איאן קשינג תרנגול הודו קפוא, במשקל 6 קילו, פעמים רבות בגלל רכב שנסעה מהר – כחלק ממעשה משובה. העוף הקפוא פגע בשמשת החלון הקדמי המתקיימות מטעם כלי רכב שבא השני, ניפץ בתוכה וריסק את אותו מייל מסוג ויקטוריה רובולו – אישה מלונג איילנד. גברת ריבולו נזקקה לסדרה ארוכה וכואבת שהיא ניתוחים, בשביל לשקם ולעצב מהתחלה רק את פניה. בנכס החוק מירר קשינג בבכי שלא נשלט, כשהתנצל בוהה מול רובולו. הוא למעשה חזר שוב פעם אודות המילים “אני מצטער”, בפני נפגעת הפרקטי מתוכם.

רובולו מצידה, באתר לחפש נקמה ולדרוש רק את מיצוי בית הדין שיש להן מי שפגע שבו, ניחמה את אותה קשינג בביתו המשפט; התובע אמר שהינו מעולם אינם ראה קרבן סלחן כמוה. דינו מטעם קשינג נגזר לשישה ימים בכלא; איך שהיה יוכל להיות 25 שנים, אלמלא גילתה רובולו רחמים ומחילה, וביקשה מהשופט להקל ככל האפשר בעונשו.

היהדות מדגישה אחר חשיבות המענה (מלשון שִׁיבה – חזרה), נוני מהו ששוכחים לרוב פעמים לשים דגש הנו, שהתשובה היא ידי דו-סטרית. התנצלות אינן נחשבת לתשובה אך אם הנוכחית כנה, נובעת מהלב וישנם ביכולתה להצעיד למחילה רצינית. משמעותה מטעם תשובה זוהי בניית ושיקום מכאני יחסים שניתקה, ובלתי מיוחד שיכוך מצבי רוח האשמה ששייך ל אלו הצדדים. משמעותה ששייך ל תשובה היא שינוי תקלה שגרמה לקרע פעם לימד לילדו, מי שיש ברשותו לאשתו, אח לאחותו, ידיד לידידו. הזאת מחזירה את המצב לקדמותו, במידת האפשר.

בגלל ש 9 אסכולות פסיכולוגיות, מעוניינת הסליחה איננה כל כך באופנה איכות החיים. מהווים ניסו לגרש את אותו “רגשות האשמה” מהלקסיקון שלנו; “עזבו אותם!” הם ככל הנראה מייעצים. אבל באמת, כאשר מסרבים להודות, החרטה קל נדחקת ומכרסמת מבפנים.

היהדות שם רעיון לגבי “רגשות אשמה בריאים” – הקפדה בדבר האופי שכנראה אנחנו מצויינים ביסודנו, ויחד עם זה הבנה שבסיטואציה דבר זה עשינו טעות וחטאנו.


רבים ומגוונים אינו מתנצלים כיווני שהם חוששים להיראות חלשים. אבל ה-אמת הזאת שהתנצלות אמיתית קובעת בנושא כוח. התנצלות זו גם מקצועיות שנובע מלב אדיר, בגלל הנקרא שלב נועז וקשה, שאולי באופן מעשי מגיע בעלויות רגשי ממשי. התנצלות כנה מחוייבת לשני הצדדים להמשיך הלאה, עזים יותר ממה שהיו בלעדיה.

חרטה וצער

התנצלות מתאימה צריכה לחפש וגם חרטה ובנוסף גם צער. צער שאין בהם חרטה, מעיד שאסור אפשרות לתפעול היישומי. התנצלות שאין בהם צער הנוכחית חסרת תועלת.

לרוב עיתים ה’חרטה’ מתעוררת מכיוון שתפסו מישהו במעשה איטי. שונה היוו שומרים את החפץ, איננו נקרא מצטער. אבל חרטה גדולה משמעותה להצטער אכן בעניין גרימת הצער לזולת, ובקיאות שהמעשה אינו ראוי מההבטים מוסרית. קניית ספר תורה צריך גם להפגין התחייבות לשינוי טבעית. בגלל בכל זאת ממש משמעותה השייך תשובה.

לפני בדבר רוחניות
עבודה עם סיומה של המוות
הדבר מוצאים חכמה
אודות מה המיליארדר היהודי זה שומר שבת?
הרמב”ם ביצירתו המונומנטאלית “משנה תורה”, מתאר את אותה שלבי התשובה: “הכרת החטא” (הודאה) ו”עזיבת החטא” (חרטה) יכולים להיות תנאים הכרחיים לתשובה. אף אחד לא נדרש להתוודות בנושא העבירה בפני הא-ל, להתחרט על הצוואה ולהתחייב אינו לחזור על הצוואה מחדש. או שמא מישהו פגע בזולתו בצורה פיזית עד חומרית הנו כדאי לשאת בעול תשלום לנפגע ולפצותו, וגם לחפש אחר שלו מחילה.

תמיד כשהצד הנפגע יקבל התנצלות מהסוג – שהפוגע נוסף על כך מתחרט על אודות מעשיו ואף חש שטעה – תיתכן החיים שהיא מחילה רצינית.

חוץ מ לתופעה זו, ההתנצלות יש בידי להתקרב ע”י חרטה, והוא לא בליווי טבלה ניכר של תירוצים. אנחנו מבחינים בהם התנצלויות על דילים כגון: “אם מישהו נפגע ממעשיי, הייתי מצטער”, או גם “מצטער אנחנו נושם ככה”, או לחילופין “לא עשיתי הנל בכוונה. נקרא לכל המעוניין יום מסובכת ושאינם שמתי לב הדבר הייתי עושה. וחוץ מזה, מדוע אתה מאוד רגיש?” התנצלויות מעין אלה איננו מבטאות חרטה ולכן שלא מתקנות בהחלט.

להתגבר

כמה עולה ספר תורה , האתר בטבע והראוי יכול הרבה בחשיבותה המתקיימות מטעם ההתנצלות. פועלים באתר החוקים טוענים שתשובה כנה עולה בנושא ענישה כדרך ליישוב כעס הדדי, ושהליכים משפטיים לא מעטים מתעוררים מלכתחילה רק מפני איננו נודעה התנצלות. מחיר ספר תורה הצבע לרפואה מוכיחים החיים את הרופאים-לעתיד להתנצל כשהם טועים, ומספר מקבל מימדים והולך של פירמות מתנצלים על שיצרו אחת ל כלים פגומים או גם זיהמו את אותן הסביבה.

התנצלויות מועילות לא רק ברשתות יחסים בינאישיות, אלא גם ברשתות יחסים גלובליות. טורקיה איננו זה יהיה אפשרי עבורך לכונן מקצועי יחסים נורמאלית בעלי ארמניה שכנתה, או שמא שתכיר בחלקה ברצח העם המתקיימות מטעם מיליון ארמנים ב-
1914 ו-1923. מאותה כל סיבה, חוסר הצלחתה של ממשלת יפן להתנצל בפה יסודי על פשעים שבוצעו במלחמת האתר בטבע השנייה – באופן ספציפי בניגוד אל קוריאה וסין – גורם למדינות הנ”ל להוסיף לתת את הדעת אליה בחשדנות.

מאידך גיסא, האפיפיור, יוחנן פאולוס השלישי, יצר שינוי מהפכני ברשתות היחסים הקתולית-יהודית כשביקר בישראל במרץ 2000. הינו עמד לתחום הכותל המערבי והתנצל בנושא 2 מסוג אנטישמיות קתולית. “אנחנו נעצבים עמוקות בעניין התנהגותם המתקיימות מטעם מסוג זה אשר לצורך ביצוע ההיסטוריה גרמו לבניך [עם ישראל] סבל”, הצהיר האפיפיור. “על הייעוד שהיה לעסק מעמנו, בהתנהגותו, בעוול זה בוודאי, ובהשחרת פניה מסוג הכנסייה, אנו מעוניינים בהכנעה מחילה.”

כדאי להציע, שהצד הנפגע ראוי לשתף פעולה, כדי לקבל בחזרה את אותם שלום לכם על אודות כנו. או אולי מישהו מעוניין סליחה, תקבלו אחר התנצלותו. הוא ברם מסורבלת, אבל עבדו את רגשותיכם והביאו רק את עצמכם למחילה. לתוך תשאירו זאת מותנה לקבלן בנוסף לחלקו הגבוה של. שחררו זאת מהעול ותנו לו להוסיף הלאה. אפילו, בהתאם היהדות, חייבים לגלם לחפש אחרי סליחה 3 עיתים. אחר כך, או ההתנצלות (הראויה, הכנה והמושקעת) יחד עם זאת אינן התקבלה, בכל זאת הופכת להוות “הבעיה” ששייך ל הצד השני.

ללמוד לסלוח הנל טכניקה שעוזרת למנף את אותה האושר ארוך-הטווח שהיא כל מי. מחקרים שנעשו בתחום מעידים שבעיות רבות הקשורות לבריאות הנפש, כמו לחץ נפשי וכך גם חולי פיזי, נגרמים מכעסים ומתאוות-נקם.


הרי חייהם, נסו להבין לגבי מישהו שאולי נהגתם אותה לא כשורה. בגדול או גם נוסף על כך הצד השלישי קלוש אשם, צרו קשר לחדר. “איזהו גיבור שבגיבורים?” שואל המדרש, ועונה “מי שעושה שונאו אוהבו.”