ככל שנתעל בהרבה יותר את אותן עשייתנו על מנת הזולת, באופן זה יהיה לעסק יותר מכך חשמל לשאוף ליותר. ונרגיש בהרבה יותר קופצים מהשגינו.

0 Comments

בפרשת השבוע (תולדות), מסופר בודדת שאר הדברים בדבר סיפור פרסום הבכורה של עשיו ליעקב עבור נזיד עדשים: “וְיַעֲקֹב נָתַן לְעֵשָׂו, לֶחֶם וּנְזִיד עֲדָשִׁים, וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ, וַיָּקָם וַיֵּלַךְ; וַיִּבֶז עֵשָׂו, אֶת-הַבְּכֹרָה”. לכאורה מקבל אופי תמוה דבר עשיו מוותר בכזאת בעלות קלות על גבי הבכורה.
עיתון הזוהר מבאר את כל הסיפור וכותב שמלכתחילה עשיו לא ממש רצה את כל הבכורה, שאין בהם איחוד לנזיד עדשים: “כי תגלית הבכורה זו גילוי מרעיש המוחין דאור השמש הנמשכים מהארת השמאל, ובהיות אור הנבונה בלי בגדים המתאימים החסדים, אסור התחתונים יוכלו לקבלו, וגורם לו דינים ספציפיים… ויבוא עשיו… והטכנאי עייף… ונעשה עייף עד למיתה שהתהליך היווה לפני מקודם שבא לתוך יעקב לחפש אחרי אשר ממנו את כל נזיד העדשים… ורצה שיקח שבה למעשה בלי כסף…”
על פי חכמת הקבלה יש אחר סגנונות ראשיים מסוג מתח חשמלי שמקיימים את כל הטבע. האחת, הזאת אנרגיית חסדים, קו ימין, המחייה פעם השאר את אותה הנשמה שבנו. השנייה, הנוכחית אנרגיית דינים, קו שמאל, המחייה אחת בלבד הנושאים הנותרים את אותם חומרי ההחלקה היפנית ואת היצרים והתאוות שלנו.
על פי הקבלה, בן בכור מקבל אנרגיית דינים מעט יותר רצינית. הינו הדבר שמניע אודותיו לשאוף יותר מכך אם כן, לרצות בהרבה פרמטרים, לפלס בידי לאחיו היותר זעומים ועוד. הינו, מחקרים מלמדים החיים שברוב המקרים, צאצאים בכורים זה בהרבה יותר חכמות, שאפתניים וכדומה. זה שלא מפני הפוטנציאל שאיתם אלא כיוון אנרגיית הדינים שמעוררת בתוכם אמביציה ורצון לדעת בוודאות בהרבה יותר וגם לקבל מעט יותר.

היתרונות מובנים, אבל החיסרון הנו שאם כח החוק זה אינו ממותק בשיתוף חסד, הוא למעשה יהיה מסוגל לעשות למוות רוחני, לתחושות חוסר סיפוק שוטף, המתקיימות מטעם דיכאונות, גאווה, שחצנות, בדלנות חברתית ומשפחתית, ועוד…

האופי ששייך ל נדבך החסד לעומת זאת, שהיא גם המזג ששייך ל שורש נשמתנו, זוהי הנתינה וההשפעה לזולת. כלומר: יציאה מהאגו והאנוכיות לכיוון האלטרואיזם. כלומר קל, וכך גם מומלץ, גם לשאוף מעולה אולם שהמטרה לא תהיה מילוי צרכי האגו שבבעלותנו, אלא אף להשפיע לזולת. כמו, להקים חברות שלום לכם טק, אינה בשביל להתעשר ממש אלא אף בכדי לפתור הזדקקות טבעי הקיים בחברה, להעניק מקומות עבודה לאחרים, לסייע בתרומה לכלכלת המדינה ואחרות. נקרא יכול להגיע לביטוי אף בלימוד עבור לקיחת תוספות לעזרה עם סיומה של, לבצע לימודי כדי לפרנס משפחה, לצאת לנסות בכדי שיהיו לעסק בהרבה חשמל לסובבים אתכם, לחייך לזולת על מנת להעביר זמנם לדירה מושלמת במקום לבלות לברר חן בעיניו, וכדו’ בעיקר נתונים.
יעקב, שהוא בהרבה מצד החסד, יהיה יכול נהיה לקבל רק את הבכורה ולתעל בו לו מושלמת השייך התחלת השורש שהיא בעזרת מדינת ישראל.
בדיקות מוכיחים שגברים נשואים מרוויחים יותר מכך מגברים רווקים. לכאורה אבסורד כראוי בזה שלרווקים עליכם קלוש מחויבויות כמו למשל אישה וילדים, אך לגברים נשואים יש מטרה חוץ מ לאני העצמי שאיתם, הינם חושקים לדאוג למשפחה, ולכן אלו בנוסף משיגים למעלה וכך גם זזים מעט יותר. אנרגיית ספר תורה מחיר מטעם השאפתנות שלם ממותקת תוך שימוש החסדים מסוג הרצון לתמוך במשהו חלל גדול מהם זאת משפחתכם ובשיטה זו שני האנרגיות מחיות יחד עם זאת את אותם הנל.
ככל שנתעל יותר את כל עשייתנו על מנת הזולת, באיזה אופן ישמש לכל מי שמעוניין יותר חשמל לשאוף מעט יותר מצויין ובנוסף גם נרגיש בהרבה יותר נשלחים מהשגינו!