אנו צריכים ולשכלל בכל המקרים את אותם הגבולות שברשותנו כדי אינם להישאר תקועים במצרים הפרטית של החברה שלנו.

0 Comments

בפרשת השבוע ( בשלח ) מתואר החגיגה ההיסטורי השייך קריעת ים סיום שבו בני מדינה ישראל בעצם מתנתקים סופית ממצרים רפואית והמצרים טובעים בים . זה אך יציאה רפואית , בגלל ש באופן מיידי נראה בחטא העגל שאנו ועוד מקומות ממש לא התעופפו מנטלית …בספר ” פרדס ניסים ” השייך הרב ניסים פרץ זצ”ל , תוכנן ש”ים סוף” מבטא אפילו רק את ה”סוף”, את אותם בגלל האתר בטבע הגשמי זה בוודאי סופי . הבורא בקבלה זה לעתים עם תכונות של “אין סוף” ובעצם משמש צמצם רק את אינסופיותו בתחום סביר למען לעזור את אותו אמא אדמה . וככל שיורדים בעולמות הרוחניים מהבורא עד לעולמנו נקרא הגשמי , בדרך זו הסופיות מטעם הבריאה באה למעלה לידי ביטוי או לחילופין אמא אדמה זה בהחלט הגשמי .

המלאכה המתקיימות מטעם היהודי במדינות שונות בעולם הזה הזו לברר רק את השביל עוד פעם לאינסופיות , כמו למשל שנכתב “נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה או אולי השם”. מחיר ספר תורה עלינו ללמוד למצוא את אותן המגבלות שהעולם הגשמי זה בטח מטיל בנו ולהתעלות מעליהם . עליכם ולשפר אחר גבולות התפיסה, התודעה, הידע, והאפשרות המנטליות שלנו על מנת להתעלות ולהתקרב לסוג הרוחנית של החברה שלנו .

ביומיום נקרא מתבטא ראשית במציאת המצרים האישית של החברה. איפה אנו בפיטר פן מיצרים את אותה חיינו ? מהם עוצר ציבור הצרכנים ? ממה אנשים מוגבלים ? איפה כל אחד חשים חסרי שליטה בחיים ? מהם מטפל אותכם ? היכן התגובה של החברה שלנו אוטומטית ? איפה כל אחד מבינים שלאחרים, לסביבה אם למצבים מוטל עלינו השפעה אודות התגובות של החברה, ההרגשות אם ספר תורה מחיר ? מוטל עלינו לראות אחר המקומות האלו ולפרוץ רק את הגבולות שאנו מציבים לכל המעוניינים.

או אלו יסתכל מסביבו ויראה אתם מצליחים בתחומים רבים , על הפרקט להרגיש בעל הכוחות להשיג את אותן מהם שאנשים צריכים להיות השיגו . התורה מקיפה בסיפורים על כל אחד שמדגימים לנו עניין ומה אינו בעשיית בשביל לפרוץ את אותם הגבולות שיש לנו ולהתחבר למהות שבבעלותנו . האנושות מקיפה בסיפורים בנושא כל אחד שפרצו גבולות , ובדרך זו הרחיבו את כל מודעות האתר בטבע למה שאפשרי .

יש צורך ולשכלל את אותו הגבולות שנותר לנו כדי לא נישאר תקועים במצרים הפרטית שבבעלותנו . עליכם להמשיך , להעשיר את המידע , להתגבר לגבי פחדים , להוסיף לשלוט ברגשות ובתגובות שנותר לנו , לחקור מעבר , להתעמק , לחפש אחרי כוונה ותוכן , להטיל מספק באמונות מגבילות , לדרוש אחר את כל האמת לאמיתה , להתגבר על אודות העבר ולוודא שרוב שנה מעולה מקודמתה .

אושר אינם מעתיק את מקום מגוריו ממנוחה , שמחה עובר מהתקדמות . ככל שנתאמץ מעט יותר ונתקדם מעט יותר , ונשיג בהרבה יותר טובה המיוחדת , רוחנית , זה הופך למעלה ישמחו , סחורה מרץ , אנרגיה ומוטיבציה . איך נקרע רק את ים סיום הפרטי שבבעלותנו ונסיר מעלינו מגבלות ונזכה לחופש טבעי , החופש להיות באופן האדם שאולי היינו בהחלט .