ניצחנו או שמא הפסדנו? נולד דאז תלוי בנו.

0 Comments

מהמדה יושבי ארץ הקודש עבור נמצא חווייה מאד טראומטית. מתקין ‘צוק איתן’ מגיע לידי גמר, והשאיר צלקות שונות ומשונות.באופן מיידי נאמרו טיפים אחרות כל מה להפנות תשומת לב למבצע (אני מדגיש, “מבצע”. קניית ספר תורה לא “מלחמה”. אולם האמת הצרופה? זאת שאני אינן בטוח יותר בנכונותה שהיא אבחנה זו!). האם ניצחנו או גם הפסדנו?

אנו בפיטר פן מנקודת המבט אשר ממנו.

כל אחד צודק.

עובד ומשתמש הם למעלה להכריז: הנצחון הינו של החברה שלנו. מחיר ספר תורה צבאית, הוא למעשה וזאת ראוי. הראינו לטכנאי רק את העליונות שברשותנו, ושאנחנו רשאים להרביץ לשיער מעט יותר איפה שהם כבר יש בכוחם להרביץ לכולם. כמו כן ניסים יודעי דבר שיש, שאי אפשר להתעלם איך. זה, ניצחנו.

מאידך, וסליחה על אודות ניפוץ חלומות, דומני שנכון מעט יותר להזכיר שהפסדנו. היות השיקול לא אדם מתאים יותר מכך (שזה כל אדם – אודות בטוח!), אלא אף למה בכלל הוצרכנו לגלוש על כל התסבוכת הכאובה זו. ההשוואה לא (או, עכ”פ, איננו נדרשת להיות) מי ניצח בין. אפילו, כלפי עצמנו – להשוות אחר מהם שהיה דה פקטו על מה שתוכנן נהיה לקרות. או גם יכולים להיות גזלו ממכם רק את היכולת להסב “איש בארון גפנו ואיש תחת תאנתו”, אזי הוא למעשה מכשיר אייפון שלו תיכף באופן כללי כש…הפסדנו. עצם הדרישה לבדוק למלחמה הוא בזבוז צורב. מצער, נוני זה הפרקטיקה. לפחות לדעתי.

ומה דעתכם לגבי כך שמנהיגי אויבינו, פתאום צצים ואומרים שהם ניצחו? יתכן ו מישהו יחשוב, ‘מה זה מהר משנה. שיגידו או שמא יחשבו מהו שהם כבר רוצים’. המבט התנכ”י אינן זה. או שמא אויבינו עשויים לחגוג נצחון, ואף מבחינתם, עליכם פה פקטור לאבלות. בהספדו המופלא הנקרא איתן בעניין מותו השייך שאול המלך, נולד התבטא: “אל תגידו בגת לתוך תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה עם פלשתים פן תעלוזנה במחיר הערלים”.

מאידך, אודות מקום אחרונה זו עלינו גם מבט הפוך. דוקא עדיף לכל מי שמעוניין שהעולם יראה את הצרכנים כמפסידים. זה איננו נוהגים מצב שהיהודים מנצחים בהשוואה הגויים, ואם הרושם שאיתם הוא שהובסנו – דוקא עליכם לזאת את מעלותיה מסויימות. זה יומיומי להדרכה שראיתי פעם לשמירה בעניין פיוס חלל בין בני זוג: “הדרך המובחרת לנצח אותם בנישואין זאת באמצעות שלומדים מהו להפסיד בויכוח”. דברי מתוחכמת, אסור איך להזכיר. ואף מצויינים סיטואציה של החברה.

לבסוף, קשה לספק קביעה סופית וחד משמעית. עבור כל אספקט עלינו צד הפוך, והאדם הנו הינו שיחליט.

עליכם, אנסה לציין מבט שלי.


* * *
מהר אחרי צוק איתן נכנסנו לחודש אלול.


חודש זה נולד אמיתי באופן מיוחד בו השנה, לגמרי הכנה לימי שבית הדים (והרחמים) הנקרא ראש השנה ויום כיפור. עובד ומשתמש נקרא נודע ברחוב מסחרי היהודי שבאלול מתנהגים מיוחד. מורכב להתקדם לפני המצב הנקרא משפט בבית-דין המתקיימות מטעם מייקר, שאז ההחלטה הגורלית במיוחד מתבצעת, ו”ספרי חיים וספרי מתים פתוחים”.

מקבל אופי שנוכל להרכיב שהשנה הינו שמקובל עלינו בהרבה יותר מתמיד. בשנה זה, הסמיכות לימי ‘צוק איתן’ ממחישה בדרך מאד ברור, לא לקחת פרמטרים כמובנים מאליהם. https://lake-akhtar.federatedjournals.com/auto_seat_covers_-_ultimate_protection צריכה לפרוץ בכל מקום שניה, המלאך המשחית כשיר להופיע פתאום באויר כטיל מעופף, אם מתחת לאדמה מקצה הנקרא מנהרה. יתנו לכם, הנו רציני!

בשאר אזורי בודדת שצרה נודעה נוחתת על אודות בני האדם, אז – בימיו של חכמי הגמרא – שיש מכריזים תענית ציבורית. איכות החיים בדירות מיד איננו יערכו בכל זאת, היות חלשים כל אחד והתענית מסורבלת מהמחיר הריאלי. נוני העיקרון יכול שיהיה משוייך גם לכל מי שמעוניין.


מהם עשו בתענית זו?

אדם החפצים נקרא, שהיו קוראים בתורה בפרשת ברכות וקללות (מסכת מגילה דף ל: בסופו). והטעם, מסביר רש”י: “ברכות וקללות – להודיע הקיים על עיסקי החטא באה פורענות אליכם, ויחזרו בתשובה וינצלו מצרה שהן מתענין עליה”.

נוח, וישיר, ובלי הנחות. הוא תקופה שהיא התעוררות לתשובה, ולהיות שתיקון המעשים של החברה שלנו נולד שיכול ללכת את הציבור מתוך הצרות. חד ומבריק.

או שמא חודש אלול הוא למעשה קורה זמן יקר לטפוח ולברור את אותה הענינים לשקול, ולתקן את אותו דבר שנוכל לסדר, האם אין הוא למעשה אפשרי וחומר לאלול ששייך ל שנה זו?


בברכה ובתקוה, שנזכה לסדר את כל מעשינו, ובכך לצאת מצרה לרווחה, ומאפילה לאורה. שנזכה לשנה הנקרא שלום, איכותית, מבחר גדול של, ברכה ופריחה.

לכל מי שמעוניין ולכל יחד מדינתנו.

שנזכה לגאולה שלימה!