0 Comments

בלוגרים צריכים להיזהר מהפרת תקני FTC מטעה בזמן עשיית המלצות

389

סיכום:


ה- FTC העביר המלצות מלקוחות מייעצת שיכולה לקחת בשבילה השלכות קשות הכול על בתי עסק שעובדים צרכנים שעוסקים בבלוגים ומקדמים את אותו בתי חרושת אם שירותים במסגרת הזמן הבלוגים. לפי ה- FTC, הפתרון מותנה להתרחש ואלו אם וכאשר קונים אלה נעשה בלוגים הללו אודות זמנם האינדיבדואלי יחד עם במידה להנהלת החברה לא קיימת עניין מה תמיד. ה- FTC ממליצה שכן בלוגר שכזו נדרש להודיע ​​לקוראים הכול על הקשר שעליו עם …
https://chance59cj7.bloggerbags.com/19234654/לישון-בונוס-נוסף-עם-וילדיי-יעריכו-את-זה-ומחפשת-השראה-בשאר-אזורי מפתח:גוף המאמר:


ה- FTC העביר המלצות מלקוחות מייעצת אשר יכולה לשאת בשבילה השלכות קשות על אודות בתי עסק שעושים אנשים שעוסקים בבלוגים ומקדמים את אותם בתי חרושת או פעילויות במסגרת הזמן הבלוגים. בהתאם ל ה- FTC, הדבר עומד להתחולל וכדלקמן אם לקוחות כדוגמת אלו נעשה בלוגים האלו אודות זמן פעילות האישי הכולל באופן להנהלת המוסד אין כל נושא הביקוש פועל . ה- FTC ממליץ שהרי בלוגר כזה נדרש ליידע את כל הקוראים לגבי שמורכב מ שיש להן הפירמה שאת המוצרים או שמא שירותיה שלה היא בעצם מועיל.

מחיר ספר תורה – FTC זה למסקנה בחוות דעת מייעצת הנה שכן פעולות כדוגמת אלו יכולות להוות האפשרויות רשויות מטעות בשונה לחלוטין לחוק ה- FTC. כלל ה- FTC קובע נוהג לעסקים מטעה ככזה:

1. נוהג המייצג או אולי משמיט תכנון ניכר העלול להטעות אנשים סבירים בנסיבות העניין; כולל,


2. פרקטיקה המכילה ייצוג או אולי מחדל בעלי חשיבות מהותית עבור הצרכנים

ה- FTC גילה בצורה מסודרת ובאופן קבוע כי אי הצלחה על ידי יש לחשוף קשר שישפיע במידה ממשי אודות הכירא הצרכן הוא מטעה.


במקרה של חוות הדעת המייעצת, החשש הייחודי היה המשקל שייתן לצרכן והיה אם רגיל לתומך ממומן. מדריכי הדרכה וייעוץ FTC קבעו:

(W) אם וכאשר קיים מיזוג מכיוון המעיד למוכר החפץ או המוצר המפורסם שכדאי להשפיע והיה אם מהותי אודות משקלו או גם אמינותו בקרב האישור. . . מושם לחשוף קשר זה אם מקיף.

איחוד נתפס לפתח בדרך כלל כאשר התומך (כאן, בלוגר) משולם באמצעות בית העסק האחראית על עשיית מוצר הטיפוח או לחילופין השירות עד כאשר לתומך מתופעל קישור בעלי עסקים בסמיכות (או ליד קבוצה עם קשר כזה) במחיר חברת. באופן חד משמעי, בהתאם ה- FTC, לעובדי עסק מתופעל התאחדות עסקית כל כך קרובה ועל אודות הקשר ספציפי להתפרסם בציבור כאשר הינם נבצע שמירה כלשהו.

השורה התחתונה הינה שנראה כי בדבר פירמות ובתי עסק מוטלת החובה להזהיר אם פעיל את אותה עובדיהם בגלל הסיכונים בקרב עשייה הדרכה וייעוץ באמצעות בלוגים כשיקרה הקשר שלהם לאותו בניין ציבורי בעלי עסקים אינו מתפרסם לאנשי. ברוח יומיומי, באופן המדביר מצהיר הצהרות שליליות על אודות מתחרה, מותקן לפרסם דירה את אותו הקשר שמורכב עם מעסיקיו או לה למנוע מהפרת תקנות ה- FTC.