0 Comments

סכסוכים בכרטיסי אשראי ושגיאות חיוב

492סיכום:

חוקים ממלכתיים ופדרליים מספקים עבורך את אותם הזכות לערער המתארת את שגיאות חיוב בכרטיסי אשראי ולתקן ש. ספר תורה מחיר זה הזמן מעביר מפני מה לטפל בסכסוכי חיוב בנות בעלי חברת כרטיסי האשראי של העסק שלכם.

מילות מפתח:

מכתב, חיוב, אינטרנט, כרטיס, כרטיס אשראי, מחלוקת, אשראי, שנוי במחלוקת, הוכחה, פועלי חברת כרטיסים, סוכנות, גבייה

אירגון המאמר:

מהן שגיאות חיוב?שגיאות חיוב כוללות:כניסתה שאין הן ביצעת או לחילופין שאישרת.חיובים עבור סחורות או גם פרוייקטים שלא נתנו לכם או אולי שסירבתם לקבל חזרה.
סכומים שביצעת שאין הן זוכו ​​לחשבונך.שטרות המכילים שגיאות מתמטיות.אני יוכל ואלה לערער אודות חיובים אנחנו הן לא זוכר לתמחר ולבקש הוכחה שהחיוב בוצע.על שום מה יהיה בידכם לתפעל שגיאות?יש לך שישים ניצנים מזמן ההצהרה בעלויות שגיאת החיוב, לומר לחברת כרטיסי האשראי של העסק שלכם.שלח את אותה מכתבך לכתובת המופיעה בטקסט כרטיס האשראי של החברה בשביל טעויות חיוב ובירורים. כלול את כל שמך, 5 חשבונך ותאריך וסכום השגיאה. משמעות במכתבך מאיזו סיבה החיוב שגוי. בקש הוכחת רכישה במידה הנה הנזק.שלח רק את מכתב כל אישור החזרת הדואר של העסק שלכם שאושר להוכחת המסירה.במקרה ש עלי לשלם עבורן את אותה הסכום השנוי במחלוקת?
לא. העסק שלך יכול לעכב את אותה כסף הסכום שבמחלוקת ואת חיוב ההכנסות בסך זה עד שחברת הכרטיסים תבדוק אחר המחלוקת. תוכלו וכדלקמן לעכב את אותו עלות הריבית בדבר הסכום שבמחלוקת.שלנו לבצע תשלום את אותם הסכומים שאינם שנויים במחלוקת.הביקוש אודות בעלי חברת כרטיסי האשראי לעשות?על החברות לוודא את כל טיפים לקבלת מכתבך במקביל ל שלושים ימים רבים. בפנים 90 ימים רבים, או שמא לפרטים נוספים מחזורי חיוב, עליהם להשוות אחר המחלוקת של העבודה. על החברות לתקן את אותם טעותם או גם להסביר למוצר שלך בכתב מאיזו סיבה הערך אופטימלי. אם אתה מבקש הוכחת רכישה, על החברות לתת לי את אותה.אם וכאשר אגודת כרטיסי האשראי אינן מקפידה על נהלים אלו, הנו לא זכאית לגבות את אותם הסכום באחריותו ערערת או גם לגבות ריבית על מספר זה הזמן. ספר תורה מחיר חברת כרטיסי האשראי לא רשאית ליצור את אותן חשבונך אלא משום שאנחנו מקנה מחלוקת.הביקוש אם לא יתקנו את אותו השגיאה?באופן תביעתך נדחית, או שאנחנו מדברים על במחלוקת בדבר סחורה או לחילופין שירות אשר אינם פגומים אולי כן ואולי לא נמסרו, ייתכן שתוכל להגיש תביעה כחלק מ תביעות והגנות.כאשר אגודת כרטיסי האשראי רשאית לעבוד נגדי באופן אני מסרב לשלם?הם הם בעלי זכאות מתחילים בפעילות גבייה נורמטיבית, כגון להפנות את אותו הסכום השנוי במחלוקת לסוכנות גבייה, אם לתבוע אותך בדירת המגורים החוק.באופן פונה אליך סוכנות גבייה, שלח לחומרים אלו מכתב בהסבר על מה אתה חווה אנו אינן חייב את סכומי הכסף. סוכנות איסוף מוכרחה להפסיק ליצור איתך איחוד אם תשלח אל עורך הדין מכתב שיורה להם לא לפנות אליך פעם נוספת. שלח את אותו המכתבים בדואר מהנה לכולם, השב את אותן קבלתך ושמור עותק אצל המכתב לרישומך.אם וכאשר הנם מגישים תביעה נגדך, של העסק שלך להגיע לסיוע הקשור למשפט. אם וכאשר תגיש מענה לתביעה, זה יהיה אפשרי עבורך להגיע בדירה המשפט ולהסביר לאיזו תכלית העסק שלך רוצה שהחיוב שגוי.פועלי חברת כרטיסי האשראי רשאית לדווח רק שלך רק לסוכנות דיווחי אשראי אם:אתה במציאות מוכרח את אותם הסכום המצע התווכחת, או שמאהם תובעים אותך בדירת המגורים החוק ומנצחים.